ដើម្បីអបអរការបើកនគរថ្មីនេះសេវាកម្មនិស្ស័យស្នេហ៍ដាវទេពបានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍មួយហៅថា “ព្រឹត្តិការណ៍អ្នកក្លាហានទាំង ១០០០ ” ដែលអាចអោយអ្នកកម្សាន្តដែលមានតួអង្គកំរិតទៅតាមលក្ខខ័ណ្ឌអាចប្តូរយក Item ពិសេសបាន ។ ដំណើរព្រឹត្តិការណ៍ មានដូចខាងក្រោម

    1.រយៈពេល

ចាប់ផ្តើមពី ថ្ងៃទី 01 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2021ហើយនិងបញ្ចប់ទៅវិញនៅ ថ្ងៃ ទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2021 23:59

    2.ដំណើរនៃការប្តូរ៖

នៅពេលតួអង្គមាន Level 75, 80, 85 អាចធ្វើដំណើរទៅជួប NPC: Prize Officer នៅ BianJing [175/182]

ពេលជួបនឹង NPC, តួអង្គអាចចូលជ្រើសយកដូចខាងក្រោម៖

3. តារាងរង្វាន់៖

 តួអង្គដែលមានកំរិតដូចខាងក្រោមអាចប្តូរយករង្វាន់បាន៖

LevelItemចំនួន
75Laifu (Moon)200
80Laifu (Moon)300
85Laifu (Moon)400

*បញ្ជាក់៖​​  ព្រឹត្តិការណ៏នេះធ្វើឡើងសម្រាប់តែនគរ Reach តែប៉ុណ្ណោះ

អត្ថប​ទចេញផ្សាយថ្ងៃទី25 ខែសីហា​ ឆ្នាំ2021