ព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំចុងឆ្នាំ​២០១២​នេះ​សម្រាប់ JXII  បាន​មក​ដល់​ហើយ​នោះគឺ JXII Tattoo  ដែល​ជា version ថ្មី​បំផុត​​ដែល​បាន​ធ្វើ​ការ​​បន្ថែ​ម​នូវ​​ Map ថ្មី ​បេសកកម្មថ្មី ក៏​ដូច​ជា​ព្រឹត្តិការណ៍​ជា​ច្រើន ជា​​ពិសេស​​ជាងនេះ​ទៅ​​ទៀត​ នោះ​គឺ​ថាមពល​នឹង​ឥទ្ធិពល​ដ៏​ខ្លាំង​ក្លា​នៃ​ Tattoo  ។

បេសកកម្ម និងព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗ

មុខងារថ្មី៖

បន្ថែមសំភារៈថ្មី៖

  • Xmas Card ប្រើ​សម្រាប់​​​ផ្សំ​ទៅ​ជា Christmas Gift Box
  • Christmas Eve key’s ប្រើ​សម្រាប់​បើក​ប្រអប់​ Kado Xmas Eve
  • Small Package Tong Tian ប្រើ​សម្រាប់​បើក​ហិប​នៅ​ក្នុង​បេសកកម្ម​វិមាន​អាថ៍​កំបាំង
  • Large Package Tong Tian ប្រើ​សម្រាប់​បើក​ហិប​នៅ​ក្នុង​បេសកកម្ម​វិមាន​អាថ៍​កំបាំង

ចំនុចអវិជ្ជមាន

នៅក្នុងសម្ភារៈTattoo មានការបង្ហាញពត៌មានខុសមួយចំនួនដែលកើតឡើងដោយសារការបកប្រែ៖

  • Increase STR by external Attack effect 3% (ខុស)  Increase External Attack by STR effect 3 % (ត្រូវ)
  • Increase INT by Internal Attack effect 3 % (ខុស)  Increase Internal Attack by INT effect 3 % (ត្រូវ)


បញ្ជាក់៖ អ្នកកម្សាន្តអាចចាប់ផ្តើម Update ឬក៏​ ធ្វើការDownload JXII New Client (Ver. 4.00) ពី​ពេល​នេះ​ទៅ​ដើម្បី​ក្លាយ​ជា​មនុស្ស​ដំបូង​គេ​ដែល​បាន​ចូល​ទៅ​កាន់​ JXII Tattoo.JX2 Team!!!