សួស្តីប្រិយមិត្តJX2 ទាំងអស់គ្នា​៕​ ដោយសារបញ្ហាបច្ចេកទេសមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យ JX2 មិនអាចដំណើរការបាន៕​ ដូច្នេះ សូមអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើតាមការណែនាំខាងក្រោមនេះដើម្បីដំណើរការសេវាកម្មកម្សាន្តJX2 បានជាធម្មតាវិញ ។

ជំហានទី1​៖
សូមធ្វើការ Download file : http://cdn.sabay.com/autoupdate.ini (autoupdate.ini)

ជំហានទី2៖

បង្កើត​ Folder Settings នៅក្នុង​ Folder JX2(Client JX2 Online)

ជំហានទី3៖

ដាក់​ File ដែលបាន​ Download (autoupdate.ini) ដាក់ចូលក្នុង folder Settings

ជំហានទី4៖

បើកចូលលេងជាធម្មតាវិញ

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងមកកាន់លេខទូរសព្ទ:
012 665 888 (Cellcard)
015 239 168 (Smart)

GM KiKo