1. រយៈ​ពេល
  ព្រឹត្តិការណ៍​​នេះ​នឹង​ចាប់​ផ្ដើម​​​​នៅ​​ថ្ងៃ​ទី​៧​ខែ​ធ្នូ​រហូត​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​២៥​ខែ​មករា​ឆ្នាំ​២០១៣។
 2. ដំណើរ​នៃ​ព្រឹត្តិការណ៍

  • តួអង្គ​នីមួយ​ៗ​ដែល​មាន​កំរិត​ចាប់​ពី Level 10 ចូល​បក្ស​រួច​ទើប​អាច​​ទទួល​បាន​ Xmas Bell ដែល​បាន​មក​ពី​ការ​ដាំ​ដើម​ឈើ​ឬ​​បំពេញ​បេសកកម្ម​បក្ស​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​​។
  • នៅ​ពេល​ដែល​​លោក​អ្នក​ទទួល​បាន​ Xmas Bell ហើ​លោក​អ្នក​​​ត្រូវ​ស្វែង​រក​ Xmas Card ដែល​មាន​​នៅ​ក្នុង​ Imperial Street ។
  • ក្នុង​ការ​ផ្សំ​ឱ្យ​ទៅ​ជា Christmas Gift Box ឬ​កាដូ​ណូ​អ៊ែលគឺ​តម្រូវ​ឱ្យ​មាន​ Xmas Bell ចំនួន​៥ បូក​ជាមួយ​នឹង​ Xmas Card ចំនួន​មួយ​។
  • បន្ទាប់​ពី​​លោក​អ្នក​មាន​សម្ភារៈ​ទាំង​អស់​នេះ​ហើយ​លោក​អ្នក​គ្រាន់​តែ​​ចុច​ Mouse ស្ដាំ​ទៅ​លើ​ Book of event រួច​ជ្រើស​រើស​យក​ពាក្យ​ថា​ Synthesis [Christmas Gift Box] នោះ​លោក​អ្នក​និង​ទទួល​បាន​ Christmas Gift Box ភ្លាម​។
 3. រង្វាន់​
  នៅ​ពេល​ដែល​លោក​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ Christmas Gift Box នោះ​លោក​អ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​នូវ​បទ​ពិសោធន៍​ចំនួន 170.000 រួម​ជាមួយ​និង​រង្វាន់​ជា​ច្រើន​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

  ល.រ ​រង្វាន់ កាល​បរិច្ឆេទ
  1 2 Gold
  2 Tattoo Head Lv1
  3 All Fruit
  4 10 Overload token
  5 10 School Contribution 15 Days
  6 10 Reputation
  7 Sky Door Silver Tiger
  8 Flower Box Lv1 [Cloth]
  9 Aura Stone L5
  10 Aura Stone L6
  11 Agilemove Book
  12 Rediron Extract 15 Days
  13 Fantasy Star Ticket
  14 Liangshan Crystal 15 Days
   រាល់​ការ​ប្រើ​ប្រាស់ ​Christmas Gift Box ​ចំនួន​20, 40, 60, 80… ដង​អ្នក​និង​ទទួល​បាន​នូវ​បទ​ពិសោធន៍​បន្ថែម​ចំនួន​១៥០.០០០ទៀត​រួម​ជាមួយ​ក្នុង​ចំណោម​រង្វាន់​ជា​ច្រើន​ដូច​ខាង​ក្រោម​៖
  ល.រ ​រង្វាន់ កាល​បរិច្ឆេទ
  1 NongSang Summary
  2 Ultimate Scroll
  3 Limbo Collection pie
  4 Door division collec
  5 Fight Soul 15 Days
  6 Big Ginseng Fruit 15 Days
  7 20 Gold
  8 High Scroll Chest 15 Days
  9 Dragon & Phoenix Box 15 Days
  10 Flower Box L2
  11 Tattoo Head Lv2
   នៅ​ពេលដែល​តួ​អង្គ​នីមួយ​ៗ​​ប្រើ​ប្រាស់​Christmas Gift Box ​​គ្រប់​ចំនួន​កំណត់​ដែល​ពុំ​អាច​ទទួល​បាន​បទ​ពិសោធន៍​​​បន្ថែម​ទៀត​នោះ​​អ្នក​កម្សាន្ត​និង​ទទួល​បាន​បទ​ពិសោធន៍​បន្ថែម​ចំនួន​ ៣០.០០០.០០០ ទៀត​រួម​ជាមួយ​រង្វាន់​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​រង្វាន់​​ដូច​ខាង​ក្រោម​៖
  ល.រ ​រង្វាន់ កាល​បរិច្ឆេទ
  1 100 Gold
  2 500 Gold
  3 Agelimove Scroll
  4 Limbo Collection *20
  5 Door division collec *20
  6 Meteoric Rune 15 Days
  7 Spirit Reroll Pill 15 Days
  8 Goddess Rune 15 Days
  9 Tattoo Head Lv2 15 Days
  10 Flower Box L2
  11 Earth Dragon and Phoenix

  បញ្ជាក់​៖តួអង្គ​នីមួយៗ​​អាច​ទទួល​បាន​បទ​ពិសោធន៍​ច្រើន​បំផុត​ត្រឹម​តែ​ ៥០០.០០០.០០០ តែ​ប៉ុណ្ណោះ​ពី​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​Christmas Gift Box ​ប៉ុន្ដែ​អ្នក​​កម្សាន្ត​នៅ​តែ​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដដែរល​។