​​    ដោយតែងតែមានការគាំទ្រជាខ្លាំងពីប្រិយមិត្តទាំងឡាយ សេវា​កម្សាន្ត​និស្ស័យ​ស្នេហ៍​ដាវ​ទេព​សុំ​ជម្រាប​ដល់​​អ្នកកម្សាន្ត​​ទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថា​​ សេវាកម្មកម្សាន្តនិស្ស័យស្នេហ៏ដាវទេពនឹងមានធ្វើនៅកម្មវិធីប្រម៉ូសិនពិសេស​ ដែលមានការផ្តល់ជូនការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសទៅលើ Outer Cloth ទាំងអស់ រហូតទៅដល់​​ 50%នៃតម្លៃ​ ​ ទៅដល់អ្នកកម្សាន្តទាំងឡាយ​​

ការបញ្ចុះតម្លៃនេះផងដែរនឹងចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី01 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ2020 រហូតដល់ថ្ងៃទី28ខែកញ្ញា  ឆ្នាំ2020 ម៉ោង 23:59

  •    ការបញ្ចុះតម្លៃទៅលើ Merit Badge

ការបញ្ចុះតម្លៃទៅលើMerit Badge, Large Merit Badge, Glory Merit Badgeដែលមានលក់នៅលើ  Imperial Street

  • ការដាក់លក់Big Pack of Laifu Commerce Currency ដែលទទួលបាន​ Laifu Commerce Currency ចំនួន 100​​ ដែលមាននៅក្នុង Imperial Street

អត្ថបទចេញផ្សាយ:ថ្ងៃទី28 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ​ 2020