ដើម្បីអបអរការបើកនគរថ្មីនេះសេវាកម្មនិស្ស័យស្នេហ៍ដាវទេពបានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍មួយហៅថា “ព្រឹត្តិការណ៍អ្នកក្លាហានទាំង ១០០០ ” ដែលអាចអោយអ្នកកម្សាន្តដែលមានតួអង្គកំរិតទៅតាមលក្ខខ័ណ្ឌអាចប្តូរយក Item ពិសេសបាន ។ ដំណើរព្រឹត្តិការណ៍ មានដូចខាងក្រោម

    1.រយៈពេល

ចាប់ផ្តើមពី ថ្ងៃទី 01 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2020ហើយនិងបញ្ចប់ទៅវិញនៅ ថ្ងៃ ទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020 23:59 ។

    2.ដំណើរនៃការប្តូរ៖

នៅពេលតួអង្គមាន Level 75, 80, 85 អាចធ្វើដំណើរទៅជួប NPC: Prize Officer នៅ BianJin [175/182]។

ពេលជួបនឹង NPC, តួអង្គអាចចូលជ្រើសយកដូចខាងក្រោម៖

III. តារាងរង្វាន់៖

  • តួអង្គដែលមានកំរិតដូចខាងក្រោមអាចប្តូរយករង្វាន់បាន៖
Level Item ចំនួន
75 Laifu (Moon) 200
80 Laifu (Moon) 300
85 Laifu (Moon) 400


*បញ្ជាក់៖​​  ព្រឹត្តិការណ៏នេះធ្វើឡើងសម្រាប់តែនគរ LungVek  តែប៉ុណ្ណោះ

អត្ថបទចេញផ្សាយ:ថ្ងៃទី28 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ​ 2020