ជើង​ខ្លាំង JXII ទាំង ១៦ ក្រុម​ដែល​បាន​ជាប់​វគ្គ​ជម្រុះ​ CNC 2012 ទាំង ៣ តំបន់​ពេល​នេះ អាច​ចូល​សាក​ល្បង និង​រៀប​យុទ្ធសាស្ត្រ​ក្រុម​ក្នុង JXII-CNC Client បាន​ហើយ។ តើ​ JXII-CNC Cilent អាច​ទាយ​យក​ពី​ណា ?​

ដើម្បី​ទាញ​យក​បាន ក្រុម​ទាំង​ ១៦ នេះ ត្រូវ​ចូល​ទៅ​កាន់​គេហទំព័រ jx.com.kh បន្ទាប់​មក​យក​ពាក្យ Download

បញ្ជាក់​៖ អ្នក​ដែល​មាន​សិទ្ធ​ Log ចូល​ទៅ​កាន់​ JXII-CNC Client នេះ​គឺ​មាន​តែ​ក្រុម​ទាំង ១៦ ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ក្នុង​តារាង​ខាង​ក្រោម​នេះ​តែ​ប៉ុណ្ណោះ។

JXII CNC Final Round
ឈ្មោះក្រុម សមាសភាពក្រុម មកពី
4ever  ES,EZ,SM,5PP,5PW ខេត្តសៀមរាប
Veracious WS,ES,5PW,BF,BC ខេត្តសៀមរាប
sky boy TC,ES,5PP,BF,YCA ខេត្តសៀមរាប
break a heart 5PP,SM,ES,SC,BF ខេត្តសៀមរាប
Family476 EZ,5PP,ES,YCR,SM រាជធានីភ្នំពេញ
STbattleLeague 5PW,ES,SM,EZ,5PP រាជធានីភ្នំពេញ
TeamRanDom 5PW,5PP,SM,ES,EZ រាជធានីភ្នំពេញ
Never More 5PW,5PP,EZ,ES,SM រាជធានីភ្នំពេញ
RTN004BTNET 5PP,SM,ES,BF,5PW ខេត្តបាត់ដំបង
Battambongwinwin EZ,ES,5PP,5PW,WB ខេត្តបាត់ដំបង
Vampire 5PW,EZ,ES,SM,BF ខេត្តបាត់ដំបង
SEVENCITY SM,ES,TC,EZ,5PP ខេត្តបាត់ដំបង
Eclipse SM,ES,5PW,EZ,5PP រាជធានីភ្នំពេញ
Ember Spirit SM,ES,5PW,EZ,5PP រាជធានីភ្នំពេញ
Mex del SM,ES,5Pw,EZ,5PP រាជធានីភ្នំពេញ
VP SM,ES,5Pw,EZ,5PP រាជធានីភ្នំពេញ

ត្រឹម​តែ​រយៈ​ពេល ១៨ ថ្ងៃ​ទៀត ពិត​ជា​មិន​យូរ​ទេ ដូច្នេះ​សូម​ក្រុម​ប្រកួត​ទាំង​អស់ ធ្វើ​ការ​ត្រៀម​ខ្លួន និង​រៀបចំ Item ឲ្យ​ស្រេច​បាច់ ជៀសវាង​មាន​បញ្ហា​ផ្សេងៗ ពេល​ឡើង​មក​ប្រកួត​នៅ​លើ​ឆាក JXII CNC 2012 ។ ការ​ប្រកួត​ដ៏​កក្រើក​នេះ ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ថ្ងៃ​ទី ៨ និង​៩ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​ ២០១២ ខាង​មុខ​នេះ នៅ​រោង​មហោស្រពចេនឡា

តើ​អ្នក​ចង់​ក្លាយ​ជា​ NPC ក្នុង JXII World ដែរ​ឬ​ទេ ? បង្ហាញ​សមត្ថភាព​របស់អ្នក​នៅ JXII-CNC 2012

អត្ថបទ៖ តុង