ដើម្បីអបអរក្នុងឪកាសបុណ្យចូលឆ្នាំចិនខាងមុខនេះ​  JX2 នឹងនាំយកមកនូវ Version 10.3ដោយនឹងធ្វើការUpdate នៅថ្ងៃទី 22 ខែ មករា ឆ្នាំ2019 ខាងមុខនេះ នៅក្នុងការ Update​ Version ថ្មីនេះផងដែលយើងនឺងមានព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗដូចជា ព្រឹត្តិការណ៏ប្រហារម៉ុងសាយឆ្នាំថ្មី និង​ការបញ្ចុះ50%ទៅលើ Outer Cloth ដើម្បីផ្តល់ជូនដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នា​ក្នុងការចូលលេងកម្សាន្ត​ និងទទួលបាននូវបទពិសោធន៏ថ្មីៗ​បន្ថែមទៀតផងដែរ ។​ ​

សម្រាប់ពត៍មានលម្អិត​ សូមចុចនៅព្រឹត្តិការណ៏ខាងក្រោមនេះ