រីករាយឪកាសបុណ្យណូអែលខាងមុខនេះ​  JX2 នឹងនាំយកមកនូវ Version 10.2 ដោយនឹងធ្វើការUpdate នៅថ្ងៃទី 18 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ ខាងមុខនេះ នៅក្នុងការ Update​ Version ថ្មីនេះផងដែលយើងនឺងមានព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗដូចជា VIP3​ និង​ព្រឹត្តិការណ៏ប្រហារមនុស្សព្រិល ដើម្បីផ្តល់ជូនដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នា​ក្នុងការចូលលេងកម្សាន្ត​ និងទទួលបាននូវបទពិសោធន៏ថ្មីៗ​បន្ថែមទៀតផងដែរ ។​ ​

សម្រាប់ពត៍មានលម្អិត​ សូមចុចនៅព្រឹត្តិការណ៏ខាងក្រោមនេះ