បន្ទាប់​ពី​ធ្វើ​ការ​បើក​អោយ​ចុះ​ឈ្មោះ​ប្រកួត​នៅក្រុង​ភ្នំពេញ​អស់រយៈពេល​ ​២០​​ថ្ងៃ​ដែល​រៀប​ចំ​ឡើងដោយ​ក្រុមហ៊ុន Sabay រួច​មក​ ឥឡូវនេះយើងបានរកឃើញក្រុមដែលនឹងត្រូវចូលរួមប្រកួតក្នុងជុំទី៤ JX CNC ហើយ​ដែល​មាន​ឈ្មោះទាំង១៦​ដូច​​ខាង​ក្រោមៈ​

 • SVBDNst480
 • Ember Spirit
 • The HuNTeRXzKILL
 • NiSai Sne DaoTep
 • DrinkerOMG
 • Bad Evil
 • Vie DGS
 • GalaxyNet
 • Eclipse
 • Wonder
 • teamsava
 • VP
 • Ati Reach Jx
 • 5star
 • MexDel
 • MonsteR ReturN

ក្រុម​បម្រុង

 • DarkRider
 • Apple
 • Feeder
 • SoulReturn
 • Co Boyzzz

បញ្ជាក់៖ សម្រាប់​៥​ក្រុម​ដែល​ជាប់​ជា​ក្រុម​បម្រុង​ត្រូវ​រៀប​ចំ​ក្រុម​ឱ្យ​បាន​រួច​រាល់​​ហើយ​ត្រូវ​ចូល​រួម​ក្នុង​ការ​ប្រកួត​ជុំ​ទី​១​ប្រសិន​បើ​ក្រុម​ណា​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​ក្រុម​ទាំង​១៦​អវត្តមាន​ឬ​បោះ​បង់​ការ​ប្រកួត​យើង​នឹង​ធ្វើ​ការ​​ផ្ដល់​​​សិទ្ធិ​ឱ្យ​ចូល​រួម​ប្រកួត​​តាម​លំដាប់​លំដោយ។ រីឯ​ក្រុម​ណា​ដែល​ដាក់​លេខ​ទូរស័ព្ធ​មិន​ត្រឹម​ត្រូវ​​​ដែល​ជា​ហេតុ​​ធ្វើ​ឱ្យ​​​មាន​ការ​លំបាក​​ទំនាក់​ទំនង​​សូម​មេត្តា​ធ្វើ​ការ​ទំនាក់​ទំនង​មក​យើង​ខ្ញុំ​ជា​បន្ទាន់​មុន​និង​យើង​ខ្ញុំ​ធ្វើ​ការ​ដក​សិទ្ធ​ចេញ​ពី​ការ​ប្រកួត។