សូមអបអរសាទរដល់អ្នកទាំងអស់នេះដែលបានឈ្នះរង្វាន់អាវយឺត JX Giveaway! សូមអញ្ជើញមកក្រុមហ៊ុន Sabay ដើម្បីទទួលយករង្វាន់របស់អ្នក។ យើងនឹងទាក់ទងទៅអ្នកផ្ទាល់នៅពេលអ្នកអាចមកយករង្វាន់។

 

ចំណាំ: សូមយកទូរស័ព្ទឬកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកដែលមានគណនី Facebook ដែលបាន Posted រូបខាងក្រោមដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់។ អរគុណ!

 

កុំភ្លេចពិនិត្យមើលគេហទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់យើងសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ដែលស្រដៀងគ្នានេះ: [ចុចទីនេះ]

 

Congratulation to winners of the JX T-shirt Giveaway. Please come to Sabay to claim your reward. We will directly contact you when you can come and claim.

 

Note: Please bring your phone or tablet which has the Facebook account which posted the following picture below to verify. Thank you!

 

Don’t forget to check our official facebook website for more event similar to this: [Click Here]

 

 

អ្នកឈ្នះមានដូចជា :

List of winners are:

1. Tola Tin 26. Leng David
2. chhour sakal 27. Chea Kinhak
3. Mé Encanta 28. Mi Sil
4. Chhorn Sopheaktra 29. Šäd JM
5. Fan Merseng 30. Tmeii
6. Amm Suha 31. Rôbêrt Lôvê
7. Enter ThxYou 32. Kan
8. sna 33. Rithiro Sem
9. ŠpñBøy Ñö Háñdšømé 34. Mrr Shung Hbs
10. Hea Nha 35. Døm FäKë Zin
11. Hun KimHong 36. Cĥăĩ Žëřm
12. Nek Bros 37. Rath Forty-Six
13. Na walker 38. Vichet Sim
14. Hour 39. Ly Smile
15. Piseth Jamie 40. K’naa
16. Nho Sopheak PQ 41. Phanith Chea
17. Délété Yóú Crúsh 42. ZaTii ZaTii
18. ឡេង សៀកម៉េង 43. Dx Pioa
19. chhuon soksereyoudom 44. Tola Tib
20. Kang YongK’Jun 45. Mŕ-Këť Ďk
21. Ñörng Mëån 46. Phēē Ørñg
22. Ting Thai 47. VI Bol
23. AnaZa Elly 48. Pinocchio
24. Say Yoeun 49. Rak Smey Eko
25. Kim Taro 50. Rann

 

អាវយឺតទាំងនេះត្រូវគោរពតាមគោលនយោបាយមកមុនបានមុន។ ដូច្នេះសូមអញ្ជើញមកទទួលយកភ្លាមៗនៅពេលដែលយើងទាក់ទងទៅអ្នក។ អ្នកមកយឺតអាចនឹងជួបបញ្ហាមិនមានអាវយឺតទំហំត្រឹមត្រូវ។ ដូច្នេះយើងមិនអាចធានាបានទេ។

These T-Shirts are subject to First Come, First Serve Policy. So Please come and take it as soon as we contact you. Latecomer may experience lack of fitting size, so we cannot guarantee.