នៅក្នុង​បុណ្យចូ​ល​ឆ្នាំខ្មែរ​ប្រពៃណី​ជាតិ​២០១៧ខាងមុខ​នេះ ​សេវាកម្ម​និស្ស័យ​ដាវ​ទេព​បាន​រៀប​ចំ​ព្រឹត្តិការណ៍​ជប់​លៀង​មួួយ​ដែល​អាច​អោយ​តួអង្គ​ ជួប​ជុំគ្នា​។ ក្នុងរយៈការ​ជួបជុំ​នោះ​ផងដែរ​ តួអង្គ​ក៏​អាច​ទទួល​បាន ​Exp, Items,​ ព្រម​ទាំង​ឈុត​ថ្មីផង​ដែរ។​ ព្រឹត្តិការណ៍​នោះ​មាន​ដូចខាង​ក្រោម​៖​​

 

I. រយៈពេល

  • ព្រឹត្តិការណ៍នេះ ចាប់​ផ្តើម​ពី​ថ្ងៃទី១១ ​ខែមេសា​ ហើយ​បញ្ចប់​ នៅថ្ងៃទី១៦ ខែឩសភា ឆ្នាំ២០១៧។

II. ដំណើរនៃព្រឹត្តិការណ៍

  • តួអង្គត្រូវមានកំរិត៣០ឡើង ព្រមទាំងចូលបក្សរួច។
  • តួអង្គត្រូវទិញ New Year Banquet ពីImperial Street (1=9JP)
  • តួអង្គអាចប្រើNew Year Banquet មួយប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃ រយៈពេល ១ម៉ោង។
  • តុអាហារមួយអាចអោយតួអង្គទទួលបាន៖ Exp + Practice Point + Tian Yin Silver Key។
  • តួអង្គក៏អាចរួមតុអាហារជាមួយតួអង្គដទៃ ដោយ​គ្រាន់​តែ​ធ្វើ​ការ​ Party គ្នា​ ពេលដែល​តួអង្គ​ធ្វើ​ការ​ Party គ្នា​កាន់​តែ​ច្រើន​ នោះ​​​Exp នឹងអាចកើនឡើងកាន់តែលឿន។

*ចំណាំ៖

  • ពេលប្រើប្រាស់ New Year Banquetបានគ្រប់៧ ដង តួអង្គនឹងទទួលឈុតNew Year Outsourcingមួយ(រយៈពេល ៣ថ្ងៃ)
  • សូមប្រើប្រាស់New Year Banquetនៅក្នុងកំឡុងពេលព្រឹត្តិការណ៍។
  • Tian Yin Silver Key ប្រើសំរាប់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មហាចម្បាំងនៅQuanZhou។