ដើម្បី​​អប​អរ​ពិធី​​បុណ្យ​​ចូល​ឆ្នាំ​​ប្រពៃណី​​ជាតិ​​ខ្មែរ​​ខាងមុ​ខ​នេះ​ ​សេវា​​កម្ម​​និស្ស័​ស្នេហ៍​​ដាវទេព ​បាន​​រៀបចំ​​ព្រឹត្តិការណ៍​​ពិសេស​ៗ​ ​សំរាប់​ផ្តល់​​ភាព​រី​ករាយ​​នា​​ដល់អ្នកកម្សាន្ត។​ នៅ​ក្នុង​​ព្រឹត្តិការណ៍​​ថ្មីនេះ​ផង​ដែរ ​​អ្ន​កកម្សាន្ត​​នឹង​​​​មាន​​ឳកាស​​ទទួល​​បាន​​សត្វជិះថ្មីៗ​ ​និងឈុតថ្មី​​ ហើយនៅក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី​នេះ​ផង​ដែរ​ អ្នក​ក៏​​អាច​​​ប្តូរ​​​បាន​ ​​​Hong Huang Cloak ​​និង​ ​Hong Huang Token​​​ដែលជាItem​ដ៏អស្ចារ្យ ​ដែរលអ្នកកម្សាន្តទាំងអស់កំពុងរង់ចាំអស់រយៈពេលយូរណាស់មកហើយផង​ដែរ​​​។ជាង​នេះ​​ទៅ​ទៀត​​​ យើង​​ក៏​​​បាន​​ធ្វើ​​ការ​​​កែសម្រួលខ្លះៗ​​ ​ចំពោះ​​កាដូរ​សំរាប់​​ព្រឹត្តិការណ៍​​ប្រចាំ​ថ្ងៃផងដែរ​​។​  ព្រឹត្តិការណ៍​ទាំង​នោះ​មាន​ដូច​ជា៖​​​​

ការកែសម្រួល៖

  1. Daily Activities Point: នៅពេលបំពេញDaily Activities បាន 20Point នឹងប្តូរបាន Taixu Friuit។
  2. Online Reward:

តួអង្គចូលបក្សមានកំរិតចាប់ពី​ ៤០ ដល់​ ៧៩

ចំនួន រយៈពេល Exp រង្វាន់បន្តែម
លើកទី១ ៥នាទី 200,000 2 Sky Instrument Shards
លើកទី២ ២០​នាទី 500,000 2 Sky Instrument Shards
លើកទី៣ ១ម៉ោង 500,000 Immortal Pillx1 h +2 Sky Instrument Shards
លើកទី៤ ២ម៉ោង 1,000,000 100 Practice+2 Sky Instrument Shards
លើកទី៥ ៣ម៉ោង 1,000,000 200 Practice+2 Sky Instrument Shards

តួអង្គចូលបក្សមានកំរិតចាប់ពី៨០ ឡើង

ចំនួនរង្វាន់ រយៈពេល Exp រង្វាន់បន្តែម
លើកទី១ ៥នាទី 200,000 1 Laifu Moon
លើកទី២ ២០​នាទី 500,000 1 Laifu Moon
លើកទី៣ ១ម៉ោង 500,000 Immortal pill x1 h +1 Laifu Moon
លើកទី៤ ២ម៉ោង 1,000,000 100 Practice+ 1 Laifu Moon
លើកទី៥ ៣ម៉ោង 1,000,000 200 Practice+ 1 Laifu Moon

*បញ្ជាក់៖​ ព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺប្រព្រឹត្តិនៅគ្រប់នគរទាំងអស់។