ជា​រៀងរាល់​ឆ្នាំ​ដល់​ពេល​​សែន​ឆេង​ម៉េង​ចូល​មក​ដល់​ ប្រជាជន​ចិន​នឹង​រៀប​ចំម្ហូប​អាហារ ​យក​ទៅ​សែន​ផ្នូរ​ដូន​តា​ដែល​បាន​ចែក​ឋាន​ក៏​ដូ​ច​ជា​សំអាត​ផ្នូរ​អោយ​បាន​ស្អាត​។ ក្រុម​និស្ស័យ​ស្នេហ៍​ដាវទេព​ បាន​រៀបចំ​”ព្រឹត្តិការណ៍សែនឆេងម៉េង” ​ដែល​អាច​អោយ​អ្នក​កម្សាន្ត​ទទួល​បាន​បទពិសោធន៍ ​និង​ ​វត្ថុដ៏​អស្ចារ្យជាច្រើន​។ ព្រឹត្តិការណ៍នេះ​មាន​ដូច​ខាង​ក្រោម៖​

I. រយៈពេល

   • ព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី14 ខែមិនា ឆ្នាំ​2017ហើយនិងបញ្ចប់ទៅវិញនៅថ្ងៃទី10 ខែមេសាឆ្នាំ2017។

II. ដំណើរនៃព្រឹត្តិការណ៍

   • តួអង្គ​នីមួយ​ៗ​ដែល​មានកម្រិត​​ចាប់​ពី Level 10 ចូល​បក្ស​រួច​ទើប​អាច​​ទទួល​បាន ​ Treasure Fragmentដែល​បាន​មក​ពី​ការ​ដាំ​ដើម​ឈើ​, Sky door, MP, Liang Shan,​ Taixu និង School Mission។
   • នៅ​ពេល​ដែល​​លោក​ អ្នក​ទទួល​បាន​ ​ Treasure Fragment ហើ​យលោក​អ្នក​​​ត្រូវធ្វើ​ការ​​ស្វែង​រក​ Lucky Charm ដែល​មាន​​នៅ​ក្នុង​ Imperial Street។
   • បន្ទាប់ពី​​លោក​អ្នក​មាន​វត្ថុ​​​ទាំង​អស់​នេះ​ហើយ​លោក​អ្នក​គ្រាន់​តែ​ ​ចុច​ Mouse ស្ដាំ​ទៅ​លើ​ Book of event រួច​ជ្រើស​រើស​យក​ពាក្យ​ថា Synthesis [C.M Blessing Chest ] នោះ​លោក​អ្នក​និង​ទទួល​បាន​ C.M Blessing Chest មួយ​ភ្លាម​។
   • C.M Blessing Chest*1 = Treasure Fragment*5 + Lucky Charm *1។

III.រង្វាន់​

   • នៅ​​​ពេល​ដែល​​តួអង្គ​របស់​លោក​អ្នកបើកC.M Blessing Chestនោះ​​​លោក​អ្នកនឹង​ទទួល​បាន​នូវ​បទ​​​ពិសោធន៍​​ចំនួន​ 180.000 រួម​ជាមួយ​និង​រង្វាន់​មួយ​ក្នុង​ចំណោមរង្វាន់​​ជា​​ច្រើន​​ដូច​​ខាង​​ក្រោម៖
​No រង្វាន់ ការបរិច្ឆេទ
1 1 Reputation  –
2 1 School contribution
3 10 Overload Token Point
4 1 Gold
5 10 Practice Point
6 Regen Bag 15
7 Gaia Bag 15
8 Flower Jade Bag 15
9 Original Arura Rock Lv 5
10 Original Arura Rock Lv 6
11 Drg.Board [H.Lv1]
12 Pnx.Board [C.Lv1]
13 Tig.Board[B.Lv1]
14 Flw.Board[J.Lv1]
15 Meteorite Shards
16 Meteorite Iron
17 Laifu Moon 15
18 Laifu Sunny
19 Exp Bag
20 Gold Bag
21 Immortal Pill 15
22 Holy Ice
   • រាល់​ពេល​​តួអង្គ​របស់​អ្នកបើកC.M Blessingអស់​​ចំនួន 50ដង ​អ្នក​និង​ទទួល​បាន​នូវ​បទ​ពិសោធន៍​ 180.000​រួម​ជាមួយ​និង​រង្វាន់​​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​រង្វាន់​ជា​ច្រើន​ដូច​ខាង​ក្រោម៖
No រង្វាន់ ការបរិច្ឆេទ
1 Gold Bag  15
2 Exp Bag  15
3 Original Arura Rock Lv.6 ​​
4 Drg.Board [H.Lv2]
5 Pnx.Board [C.Lv2]
6 Tig.Board[B.Lv2]
7 Flw.Board[J.Lv2]
8 Door division collection
9 Limbo collection pie
10 Happy Cannon Collection
11 Laifu Sunny
12 God Weapon Secret Lv.80  15
13 God Armor Secret Lv.80  15
14 God Weapon Secret Lv.90  15
15 God Armor Secret Lv.90  15
16 Brilliant Start
17 Glory Start

បញ្ជាក់​៖

 • តួអង្គ​នីមួយៗ​​អាច​ទទួល​​បាន​បទ​ពិសោធន៍​ចំនូន​ 50.000.000ក្នុងការបើកប្រអប់បានគ្រប់​3០០០​ដង ។
 • ការបើកC.M Blessing Chest លើសពី 3០០០ ដង ​អ្នក​​កម្សាន្តអាចតែ​ទទួល​បាន​រង្វាន់តែប៉ុណ្ណោះ។