បក្ស​ឈួយ​យាន​ជា​បក្សមួយ​​ដែល​បង្កើត​ឡើង​ដោយ​បង​ប្អូន​ពីរ​នាក់​គឺ ​Liu Jin ​និង ​Liu Shang​ ​ក្រោយ​មក​Liu Jin ​បាន​ស្លាប់​ដោយសារ​ជំងឺ ​បក្ស​ក៏​ត្រូវ​Liu ​Shang ​គ្រប់​គ្រង​ទាំង​ស្រុង​។ ​ប៉ុន្តែ​ ​ដោយសារ​តែ​អ្នក​ពិភព​គុន​ភ័យ​ខ្លាច​នឹង​ ក្បាច់​គុន​របស់​បក្ស​នេះ​ ពួក​គេ​ក៏​បាន​បណ្តេញ​ បក្ស​នេះ​អោយ​ទៅ​នៅ​​តំបន់​ និរតី​នៃ​ផ្ទៃ​ប្រទេស​។​ Liu ​Shang ​ជា​មេ​បក្ស​តែង​តែមា​ន​គំនិត​ចង់​សង​សឹង​នឹងមនុស្សនៅក្នុងពិភពគុន។ ដូច្នេះ​ហើយ ​នាង​​តែង​តែ​ចេញ​​ពី​បក្ស​ ហើយ​ចេញ​​មក​​អុក​​ឡុក​​ពិភព​​គុន​ជា​​រៀង​រាល់​ថ្ងៃ​វិញ​​។ ឥឡូវ​យើង​កំពុង​ត្រូវ​ការ​អ្នក​ក្លាហាន​មក​ជួុយ​បង្ក្រាប ​Liu Shang​ ដើម្បីជួយ​នាំ​ភាព​ស្ងប់​សុខ​មក​អោយ​ពិភព​គុន​វិញ​។ ​

I-រយះពេល

 • ព្រឹ​ត្តិការណ៍​នេះ​​ចាប់​ផ្តើម​ពី​ថ្ងៃទី០១​​ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នំា២០១៦ និង​បញ្ចប់​នៅ​ ថ្ងៃទី​ ០១ ​ខែធ្នូ ​ឆ្នាំ​២០១៦​​ ។
 • Liu Shang នឹង​ចេញ​ចាប់​ពី​ម៉ោង​ 00:00​ដល់​ម៉ោង​ ២៤:00។

II-ដំណើរ​នៃ​ព្រឹត្តិការណ៍

 • លក្ខខ័ណ្ឌក្នុងការចូលរួម តួអង្គទាំងអស់ត្រូវតែមាន Level​ យ៉ាងតិច ២០ និងបានចូលបក្សរួច
 • Liu Shang នឹង​ចេញ​តាម​ទី​តាំង​បក្ស​នី​មួយ​ៗ​មាន​ដូច​ជា​៖​
 • Shaolin[200/217]
 • Wudang[197/211]
 • Begger Sect[190/207]
 • Tang Clan[201/190]
 • Yang Family[215/212]
 • Five Posion Sect[214/204]
 • Dragon Gate Town [223/201]
 • West of QuanZhou[192/186]
 • Chui Yan[173/185]
 • Emei[228/199]

អ្នកកម្សាន្តទាំងអស់​ ត្រូវទៅកាន់ទីតាំង​នោះហើយត្រូវប្រហារLiu Shang។​

 

 • នៅពេលដែល ប្រហារLiu Shang រួចហើយ និងមាន​ធ្លាក់​ Chui Yan Treasure Chest ជា​ច្រើន​។​

 • តួ​អង្គ​នី​មួយ​ៗ​អាច​រើស​យក Chui Yan Treasure Chestនោះ​ដើម្បី​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ផ្សេង​ៗ
 • តួអង្គ​នី​មួយ​ៗ​ត្រូវ​មាន​Levelយ៉ាងតិច20 និងបានចូលបក្សរួច ដើម្បី​រើស​យក Chui Yan Treasure Chest ​ទាំង​នេះ​
 • តួ​អ​ង្គ​នី​មួយ​ៗ​ត្រូវ​រង់​ចាំ​រយះ​ពេល​ ៣០ វិ​នាទី​ក្នុង​ការរើស​យក​Spirit Box ​ម្តង​

បញ្ចាក់៖​ ចំពោះ​តួ​អង្គ​ណា​ដែ​ល​ជា​អ្នក​​សម្លាប់ចុង​ក្រោ​យ​នឹង​ទទួល​រង្វាន់​ភ្លាម​ៗ​គឺ​ Exp lvl*lvl*200 ព្រម​ទាំង​​​ Chui Yan Secret Chest*10។

III. ការរើស​ Treasure Chest

 • របៀបទី ១៖ ការរើសធម្មតា នឹង​ទទួល​បាន​EXP និងរង្វាន់​មួយ​ក្នុង​ចំណោ​ម​​រង្វាន់​ខាង​ក្រោម​៖
ល.រ រង្វាន់​ កាលបរិច្ឆេទ
1 School Reputation*1
2 School Contribution *1
3 Practice Point*5
4 Star Fragment
5 Sky Instrument Shard
6 Meteorite Shard
7 Meteoric Iron
8 5 silver
9 Chui Yan Secret Chest
 • របៀបទី ២​​៖ ការ​រើស​ដោយ​ប្រើ​ប្រាស់​Treasure​ Chest​ Key ​លក់​នៅ​ក្នុង​ Imperial ​Street​ (Big ​Pack​ of ​Treasure ​Chest​ Key ​= ​49Jp​) ​ទទួល​បាន​Exp:​ ​Lv ​x​ Lv​ x ​20 +​ Chui​ Yan ​Secret​ Chest*1 ​និង​រង្វាន់​​មួយ​​ក្នុង​​ចំណោ​ម​​​រង្វាន់​​ខាង​ក្រោម​​៖
ល.រ រង្វាន់​ កាលបរិច្ឆេទ
1 School Reputation *1
2 School Contribution *1
3 Overload Token * 10
4 Practice Point * 10
5 Gold *1
6 Gaia Bag 15
7 Flower Jade Bag 15
8 Regen Bag 15
9 Original Aura Rock Lv5
10 Original Aura Rock Lv6
11 Dra.Board [H Lv1]
12 Phx.Board [C lv1]
13 Tig.Board [P lv1]
14 Meteorite Shard
15 Meteoric Iron
16 Exp Bag
17 Gold Bag
18 Laifu (Moon) 15
19 Laifu (Sunny)
20 Merit Badge 15
 • ក្នុង​ករណី​បើក​យក​​គ្រប់ចំនួន​ ៥០​​ ដង​និងអាចទទួលបានរង្វាន់មួយដូចខាងក្រោម៖
ល.រ រង្វាន់​ កាលបរិច្ឆេទ
1 Glod Bag 15
2 Exp Bag 15
3 Original Aura Rock Lv7
4 Dra.Board [H lv2]
5 Phx.Board [C lv2]
6 Tig.Board [P lv2]
7 Laifu (Sunny)
8 Door Division Collection Pieces
9 Limbo Collection Pieces
10 God Armor Secret (Lv.80)
11 God Weapon Secret (Lv.80)
12 God Armor Secret (Lv.90)
13 God Weapon Secret (Lv.90)
14 Brilliant Start
15 Glory Start

ចំណាំ​ បើសិនជាអ្នក​កម្សាន្ត​ទាំងអស់​បើក​ហិប​លើសពី ៦០០០ ដង, គឺហិបបន្ទាប់បានតែ Item ប៉ុណ្ណោះ។

IV. ការបើកChui Yan Secret Chest:

 • ដើម្បីធ្វើ​ការ​​បើក​​Spirit ​Box​​បាន​​យើង​​ត្រូវ​​មាន​​​Chui ​Yan ​Secret ​Key​​ដែល​​មាន​​លក់​​នៅ​​Imperial ​Street​ ​(Big​​ ​Pack ​​of ​​Chui ​Yan​ Secret ​Keys​= ​​99Jp​)​
 • ពេល​ប្រើ​​​​Chui ​Yan ​Secret ​Key ​បើ​ក​ហិប​នឹង​ទទួល​បាន​Exp​ = ​Lv x ​Lv x​ 55​ និង​អាច​ទទួល​បាន​រង្វាន់​មួយ​ដូច​ខាង​ក្រោម​៖
ល.រ រង្វាន់​ កាលបរិច្ឆេទ
1 Advance 5 element treasure box 15
2 Meteoric Iron
3 Meteorite Shard
4 Original Aura Rock Lv.6
5 Original Aura Rock Lv.7
6 Three Dragon Soul_S
7 Good Luck Bullion
8 Goldhorn
9 Gold *5
10 Flw.Board [J Lv1]
11 Overload Token *50
12 Overload Token *500
13 Laifu (Sunny) *1
14 Laifu (Sunny) *10
15 Laifu (Moon) *1
16 laifu (Moon) *10
17 Flower Box[H. Lv1] 15
18 Flower Box[C.Lv1] 15
19 Flower Box[B.Lv1] 15
20 Fantasy Sky Ticket 15
21 Merit Badge 30
22 Fight Soul  30
23 Babao Rice Dumpling
24 Exp Bag 15
25 Gold Bag 15
 • ក្នុង​ករណី​បើក​យក​​គ្រប់ចំនួន​ ៥០​​ ដង​និងអាចទទួលបានរង្វាន់មួយដូចខាងក្រោម៖
ល.រ រង្វាន់​ កាលបរិច្ឆេទ
1 Limbo Collection Pieces
2 Door Division Collection Pieces
3 Flower Box[H.Lv2]
4 Flower Box[C.Lv2]
5 Flower Box[B.Lv2]
6 Flw.Board [J lv2]
7 Laifu (Sunny)
8 Brilliant Start
9 Glory Start
10 Babao Rice Dumpling
11 Meteoric Soul
12 Meteoric Rune
13 Original Aura Rock Lv7
14 Shennong Secret
15 God Artisan Secret
16 Fantasy Star Ticket

*បញ្ជាក់៖ ព្រឹត្តិការណ៍គឺធ្វើឡើងនៅគ្រប់នគរទាំងអស់។