ដើម្បី​អប​អរ​ការ​បើក​នគរ​ថ្មី​នេះ ​សេវា​កម្ម​និស្ស័យ​ស្នេហ៍​ដាវ​ទេព​បាន​រៀប​ចំ​ព្រឹត្តិការណ៍​មួយ​ហៅ​ថា​ “ព្រឹត្តិការណ៍​អ្នក​ក្លាហាន​ទាំង ​១០០០​” ដែល​អាច​អោ​យ​​​អ្នក​កម្សាន្ត​ដែល​មាន​តួអង្គ​កំរិត​ទៅ​តាម​លក្ខខណ្ឌ​អាច​ប្តូរ​យក​ Item ​ពិសេស​បាន​។ ​ដំ​ណើរ​​​​ព្រឹ​ត្តិ​​ការ​ណ៍​​មាន​ដូច​​​ខាង​​​ក្រោម​៖​

I. រយៈពេល

  • ព្រឹ​ត្តិការណ៍​នេះ​នឹង​ចាប់​ផ្តើម​ពី​ថ្ងៃទី​០១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៦​ ហើយ​និង​បញ្ចប់​ទៅ​វិញ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​30​ ខែវិច្ឆិកា ​ឆ្នាំ​២០១៦​ 23:59​

II. ដំណើរនៃការប្តូរ៖

  • នៅពេលតួ​អង្គ​​មាន​កំរិត​​7​5, 80​, 85​ អាច​ធ្វើ​​ដំណើរ​ទៅ​ជួប​ NP​C: P​rize ​Officer​ នៅ ​BianJin​[175/182]។​
  • ពេលជួបនឹងNPC , តួអង្គអាចចូលក្នុងហាងហើយជ្រើសយកដូចខាងក្រោម៖

III. តារាងរង្វាន់៖

  • តួអង្គដែលមានកំរិតដូចខាងក្រោម អាច ប្តូរយករង្វាន់បាន៖
Level Item Amount
75 Sky Instrument Shard 500
80 Laifu (Moon) 200
85 Laifu (Moon) 300

*បញ្ជាក់៖ ព្រឹត្តិការណ៍គឺសំរាប់តែនគរថ្មីប៉ុណ្ណោះ។