ចាប់​ផ្តើម​ដំណើ​រ​ផ្សង​ព្រេង​នៅ​នគរ​ថ្មីជា​មួយ​សេវា​កម្មនិស្ស័យ​ស្នេហ៍​ដាវ​ទេព​នៅ​ថ្ងៃនេះ​ អ្នក​នឹង​អាច​ទទួល​បាន​បទ​ពិ​សោ​ធន៍​ថ្មី ​នឹ​ងកាដូ​ពិសេស​នៅ​ក្នុង ​នគរ​ថ្មី​នេះ​​។

I.រយះពេល

  • ព្រឹត្តិការណ៍នេះចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី ០១ ខែវិច្ឆិកា ​ ​ហើយ​​នឹង​បញ្ចប់នៅ​ ​ថ្ងៃទី​ 30 ​ខែវិច្ឆិកា ឆាំ្ន២០១៦ 23:59 ។

II.ដំណើរការនៃព្រឹត្តិការណ៍

  • នៅពេលដែលអ្នកកម្សាន្តបានធ្វើការបង្កើតតួរអង្គថ្មីនោះនឹងទទួលបាន Novice bag(Lv1)
  • ចំពោះ​ Novice bag​ ដែលទទួលបាននិងបាត់ទៅវិញនៅថ្ងៃទី ៣១ ​ខែធ្នូ ឆាំ្ន២០១៦ ប៉ុន្តែអ្នកអាចធ្វើការ Activate Novice bag ​ដើម្បីអាចប្រើប្រាស់​ Novice bag នេះរៀងរហូតបានដោយតម្រូវ​ឱ្យ​មាន​ Good luck bullion ដែល​អ្នក​កម្សាន្ត​ទាំង​អស់​អាច​ទទួលបានពីការបើកChui Yan Secret Chest។
  • នៅ​ពេលដែលមាន Good luck bullion ហើយដើម្បី Activate Novice Bag លោកអ្នកត្រូវចុច​​ mouse ខាងស្តាំលើ Novice Bag រូចចុចលើពាក្យActivate it to permanent package ដូចរូបខាងក្រោម៖

III.រង្វាន់

តួរអង្គ​នីមួយ​ៗ​អាចបើករង្វាន់ពី បាននៅពេលដែលតួរអង្គឡើងដល់កម្រិត level និមួយៗ​ ១, ១០ ,២០ ,៣០ ,៤០ ,៥០ ,៦០ ,៧០ ,៨០ ,៩០​ ។​ ហើយ​រង្វាន់​ដ័​អស្ចារ្យ​ទាំង​នោះ​​ដូចតារាងខាងក្រោម៖

Level Item
1 S. Healing Portion *20
S.Rejuvenating Pill *20
Immortal Pill *2
10 Agilmove Book
Immortal Pill *2
Call Phoenix Flute *1
20 Homostatic Pill *20
Recovery Pill*20
Immortal Pill *2
Red Mane (Speed 40%)
White Horse Pill*1
30 Holly Healing Potion*20
Jade Spirit Potion*20
Large Recovery Pill *20
Agilmove Book
Immortal Pill *2
40 School Sect Lv45 *2 (Scroll​&Verse)
Flower Box [H. Lv 1]
Heaven Armor Potion*20
Spirit Recovery Pill*20
Flowra Dew Pill*20
Immortal Pill*2
Bu Jin (Speed 60%)
Big Ginseng Fruit*1
50 School Weapon  set2  [+9]
Black Jet Ointment*20
Gaia Absorbing Pill*20
Regenation Potion*20
Fantasy Sky Ticket
Immortal Pill*2
60 School Weapon set3  [+9]
School Sect Scroll Lv70​
Flower Box [B. Lv 1]
Big Ginseng Fruit*1
Soul Returning Pill*2
Immortal Pill*2
70 School Weapon set4  [+9]
Meng Meng Cutie
Dra.Board [H.Lv1]
Pnx.Board[C.Lv1]
Tgr.Board [B.Lv1]
One Monster Soul_Sun*50
Immortal Pill*2
Sky Instrument Shard*100
80 Song/Liao General Helm
School Weapon set5  [+9]
Zhu Que Carriage Log
Gold Soul(Lv.3)*6
Laifu Moon*100
Haung Jin Hu (Black)
Dra.Board [H.Lv2]
Glory Merit Badge*2
Fantasy Sky Ticket*2
90 Song/Liao Marshal  Helm
Xiao You Sword
Flw.Board [J. Lv2]
Glory Merit Badge*2
Five Phoenix Soul_R*50

បញ្ជាក់

  • ចំពោះសម្ភារៈដែលសរសេរ​ពណ៌ក្រហម​ គឺសំរាប់​តែ​តួអង្គដែលចូលបក្សតែប៉ុណ្ណោះ។
  • ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីនេះសំរាប់តែតូរអង្គនៅ​នគរ​ថ្មី​តែប៉ុណ្ណោះ ។