គោល​បំណង​ដែ​ល​បង្កើត​នូវ​ព្រឹត្តិការណ៍​អ្នក​​ក្លាហាន​​នគរ​​ Guild War​ វគ្គ​២​ នេះគឺ​ដើម្បី​ការ​សម្រួល​នូវ​ភាព​មិន​ប្រក្រតី​ពី​ព្រឹត្តិការណ៍អ្នក​ក្លាហាន​នគរ​ GuildWar ទាំង​ ១០០០​ ​ដែ​ល​អ្នក​ក្លាហាន​ដែល​មាន​កម្រិត​ Level 85 មិន​អាច​ទទួល​នូវ​រង្វាន់​ចុងក្រោយ​របស់​ខ្លួន​បាន​​។​​ ដូច្នេះ​ សេវា​កម្សាន្ត​និស្ស័យ​ស្នេហ៍​ដាវ​ទេព​បាន​បង្កើត​នូវ​ព្រឹត្តិការណ៍​នេះ​ឡើង​ដែល​អាច​អោយ​អ្នក​ក្លាហាន​ដែល​មាន​កម្រិត​ Level 85 អាច​ទទួល​បាន​រង្វាន់​របស់​ខ្លួន​វិញ​ ព្រមទាំង​រង្វាន់​ផ្សេង​បន្ថែម​ពី​លើ​នេះ​ទៀត​។

 

 

I. រយះពេល

  • ព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី២២​​​ ខែមិនា ​ ឆ្នាំ​២០១៦ ម៉ោង​ 00:00 រហូត​ដល់​ថ្ងៃទី២២ ខែ​មេសា ឆ្នាំ២០១៦ ម៉ោង​ 00:00។

II.លក្ខខណ្ឌនៃការទទួលរង្វាន់

  1. មុន​នឹងថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ តួអង្គដែលមានLevel តូចជាងLevel 85 ហើយដល់ថ្ងៃ ២២​ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៦ តូអង្គដែលមានLevel ធំជាង ឬ ស្មើ Level​85​​ នឹងមានសិទ្ធិទទួលបានរង្វាន់។
  2. មុន​នឹងថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ តួអង្គមានLevel ធំជាងLevel 85 ហើយដល់ថ្ងៃ ២២​ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៦ តូអង្គមានLevel ធំជាង ឬ ស្មើ Level​90 នឹងមានសិទ្ធិទទួលបានរង្វាន់។

 

បញ្ជាក់

  • ពេលវេលានៃការបើករង្វាន់នឹងប្រកាសនៅពេលក្រោយ។
  • តួអង្គត្រូវមានLevel ធំជាងឬស្មើLevel 90ទើបអាចបើក ​Hero Treasure Chest Lv.90បាន។


III. រង្វាន់

  •  ខាង​ក្រោម​ជា​រង្វាន់​ដែល​មាន​នៅ​ក្នុង​ Hero Treasure Chest (Lv.85) និង​  (Lv.90) ៖
Hero Treasure Chest (Lv.85)
Reward Amount
Lai Fu Moon 400
Song or Liao Tally (General)  1
Hero Treasure Chest Lv.90  1
Hero Treasure Chest (Lv.90)
Reward Amount
Glory Merit bag  2
Blossom Mooncake  2
Song or Liao Tally (Marshal)  1