សេវា​កម្សាន្ត​និស្ស័យ​ស្នេហ៍​ដាវ​ទេព​សុំ​ជម្រាប​ដល់​​អ្នកកម្សាន្ត​​ដែលមាន​សំណាង​​បានឈ្នៈ​នូវ​រង្វាន់​ពី​ការ​បង្វិល​ពិន្ទុ​សំណាង​បុណ្យ​អុំ​ទូក​ទាំងអស់​អោយ​បាន​ជ្រាប​ថា​ ចំពោះ​អ្នក​ដែល​ឈ្នៈ​រង្វាន់​តែ​មិន​ទាន់​បាន​មក​បើក​រង្វាន់​សូម​ប្រញាប់​រស់​រាន់​ដើម្បី​មក​ធ្វើ​ការ​បើក​រង្វាន់​នៅ​ការិយាល័យ​​ Sabay ដោយ​យើង​នឹង​ធ្វើ​ការ​បិទ​នូវ​ការ​ផ្តល់​រង្វាន់​នៅ​ត្រឹម​ថ្ងៃ​ទី​០២ ខែ​មីនា​ ឆ្នាំ​២០១៦ ​ម៉ោង​ ៥ ល្ងាច​។

 

​​