យើង​ខ្ងុំ​សូម​ចូល​រួម​អបអរ​សាទរ​ទៅ​ដល់​អ្នក​ក្លាហាន​ដែល​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដ៏​សន្ធឹក​សន្ធាប់​ពី​ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រណាំងទូក​នាគរាជ​នេះ​។ បន្ទាប់​ពី​បាន​ធ្វើ​ការ​ប្រណាំង​អស់​រយះ​ពេល​ជាង​ ១ ខែ​ ឥលូវ​នេះ​យើង​បាន​រក​ឃើញ​អ្នក​ឈ្នះ​រង្វាន់​ប្រចាំ​ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រណាំង​ទូក​ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ដូ​ច​ខាង​ក្រោម៖

 

ឈ្មោះអ្នកឈ្នះ​រង្វាន់​ប្រណាំង​ទូក​
ល.រ ឈ្មោះតួអង្គ នគរ​ Sabay Gold
1 MC_QUEEN Sabay 4000
2 Yoshikazu Tang 4000
3 Takayuki Tang 4000
4 Hideyoshi Tang 4000
5 Katsuo Tang 4000
6 Senichi Tang 4000
7 Saburo Tang 4000
8 Tsuneo Tang 4000
9 Takashi Tang 4000
10 ->>ChuN_PeAL<<- Phnom 4000
11 SexyMelody Sabay 2000
12 DREAM_BOY KunLun 2000
13 =>You_Her<= Oudong 2000
14 Never_Afraid Oudong 2000
15 -*Srey_Kalip*- Oudong 2000
16 FranChesko Tang 2000
17 dark_wiazd Sabay 2000
18 MARKSMAN Tang 2000
19 (xing)kon_hero Oudong 2000
20 NewPlayer Tang 2000
21 Guo_Xiang Phnom 1000
22 Ra_EcoZee. KunLun 1000
23 Aly.3A3A Oudong 1000
24 Sena_3Sach Sabay 1000
25 Chuob_Sophal Tang 1000
26 3454365465476587 Sabay 1000
27 Coco_Lovely Oudong 1000
28 AhSrengHacKeR KunLun 1000
29 Kam_Bet_KhveaVPS Oudong 1000
30 SkyLine2014 Tang 1000
31 Platinum_BugS Oudong 400
32 Emei_speed_fast Sabay 400
33 Levels.K Moha 400
34 Kola_Killer KunLun 400
35 xxPU.JACKxx KunLun 400
36 Ski_boy Sabay 400
37 Xiao.E Tang 400
38 Mr.Pkx Tang 400
39 Ah_JeaK_JeaN1 KunLun 400
40 *KongFu*_Slasher Sabay 400
41 OmG.MiNi KunLun 400
42 Neary.Emei KunLun 400
43 KeyBoy_kill Tang 400
44 *KongFu*_Ice Sabay 400
45 Master=>^ES^<= Moha 400
46 Nexus_5pw(Stun) Sabay 400
47 Emperior_SZ Sabay 400
48 *KongFu*_Earth Sabay 400
49 ==>Girl<== Oudong 400
50 SM.Star.BoY Oudong 400

 

បញ្ចាក់៖​​ ចំពោះ​រង្វាន់​​យើង​​ខ្ងុំ​​​នឹង​​ប្រគល់​​ជូន​​នៅ​​ក្នុង​សប្តាហ៏​​នេះ​​ សម្រាប់​​ពត៌មាន​​បន្ថែម​​សូម​​ទំនាក់​ទំនង​​តាម​​រយៈ​​ទូរស័ព្ទ​លេខ​ 023​​​ 226​ 000។​