ចាប់​ផ្ដើម​ដំណើរ​ផ្សេង​ព្រេង​​ថ្មី​របស់​អ្នក​នៅ​ថ្ងៃ​នេះ​ជាមួយ​និស្ស័យ​ស្នេហ៍​ដាវ​ទេព! ដើម្បី​​ចូល​រួម​បង្កើន​ភាព​សប្បាយ​រីករាយ​ក៍​ដូច​ជា​ជំរុញ​​ឱ្យ​ការ​កម្សាន្ត​កាន់​តែ​មាន​ភាព​ងាយ​ស្រួល​ថែម​​មួយ​កម្រិត​ទៀត​នោះ​និស្ស័យ​ស្នេហ៍​ដាវ​ទេព​បាន​ផ្ដល់​ជូន​នូវ​ព្រឹត្តិការណ៍ដំណើរ​ផ្សង​ព្រេង​របស់​អ្នក​គុន​និយម​ថ្មី ​។​

 

I.រយះពេល

  • ព្រឹត្តិការណ៍នេះចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី ០២ ខែកុម្ភៈ​ ​ហើយ​​នឹង​បញ្ចប់នៅ​ ​ថ្ងៃទី​ ២១ ​ខែ​មីនា ឆាំ្ន២០១៦ ម៉ោង​ 23:59។

II.ដំណើរការនៃព្រឹត្តិការណ៍

  • នៅពេលដែលអ្នកកម្សាន្តបានធ្វើការបង្កើតតួរអង្គថ្មីនោះនឹងទទួលបាន Novice bag(Lv1)
  • ចំពោះ​ Novice bag​ ដែលទទួលបាននិងបាត់ទៅវិញនៅថ្ងៃទី ២១ ​ខែមីនា ឆាំ្ន២០១៦ ប៉ុន្តែអ្នកអាចធ្វើការ Activate  Novice bag ​ដើម្បីអាចប្រើប្រាស់​ Novice bag នេះរៀងរហូតបានដោយតម្រូវ​ឱ្យ​មាន​ Good luck bullion  ដែល​អ្នក​កម្សាន្ត​ទាំង​អស់​អាច​រក​ទិញ​បាន​ក្នុង​​Imperial Street
  • នៅ​ពេលដែលមាន Good luck bullion ហើយដើម្បី Activate Novice Bag លោកអ្នកត្រូវចុច​​ mouse ខាងស្តាំលើ Novice Bag រូចចុចលើពាក្យActivate it to permanent package ដូចរូបខាងក្រោម៖

III.រង្វាន់

តួរអង្គ​នីមួយ​ៗ​អាចបើករង្វាន់ពី  បាននៅពេលដែលតួរអង្គឡើងដល់កម្រិត level និមួយៗ​ ១, ១០ ,២០ ,៣០ ,៤០ ,៥០ ,៦០ ,៧០ ,៨០ ,៩០​ ។​ ហើយ​រង្វាន់​ដ័​អស្ចារ្យ​ទាំង​នោះ​​ដូចតារាងខាងក្រោម៖

Level Item
Lv1 Small Healing Potion *20
S.Rejuvenating Pill *20
Immortal Potion *2
Lv10 Agilemove Book
Immortal Potion *2
Call Tiger Flute 1
Lv20 Hemostatic Pill *20
Recovery Pill *20
Immortal Potion *2
Red Mane (Speed 40%)
Fantasy Sky Ticket
Lv30 Holy Healing Potion *20
Large Recovery Pill *20
Jade Spirit Potion *20
Agilemove Book
Immortal Potion *2
Lv40 School Sect Lv45 *2 (Scroll​&Verse)
Heaven Arom Potion *20
Spirit Recovery Pill *20
Flora Dew Pill *20
Flower Box [Head Lv1]
Bu Jing (Speed 60%)
Immortal Pill *2
Lv50 Black Jade Ointment *20
Gaiga Absorbing Pill *20
Regeneration Potion *20
Fantasy Sky Ticket
Immortal Pill *2
School weapon set2 [+9]
Lv60 School Sect Scroll Lv70
School weapon set3 [+9]
Flower Box [Bottom Lv1]
Soul Returning Pill​ *2
Immortal Pill *2
Big Ginseng Fruit
Lv70 School weapon set4 [+9]
Dra. Board [H. Lv1]
Pnx. Board [C. Lv1]
MengMeng cuties
Immortal Pill *2
Merit Badge
One Monster Soul_Sun *50
Tgr. Board [B. Lv1]
Lv80 School weapon set5 [+9]
Song/Liao General Helm
Zhu Que Carriage Log
Rock (Lv.3)*5
Big Ginseng Fruit *2
Dra. Board [H. Lv2]
Glory Merit Badge *2
Fantasy Sky Ticket *2
Huang Jing Hu (Black)
Lv90 Song/Liao Marshal Helm
Flw. Board [J. Lv2]
Glory Merit Badge *2
Five Phoenix Soul_R *50
Xian You Sword

បញ្ជាក់

  • ចំពោះសម្ភារៈដែលសរសេរ​ពណ៌ក្រហម​ គឺសំរាប់​តែ​តួអង្គដែលចូលបក្សតែប៉ុណ្ណោះ។
  • ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីនេះសំរាប់តែតូរអង្គនៅ​នគរ​ថ្មី​តែប៉ុណ្ណោះ ។