ក្នុង​ឱកាស​​ពិធី​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​ប្រពៃ​ណី​ជាតិ​ខាង​មុខ​នេះ​ សេវា​កម្សាន្ត​និស្ស័យ​ស្នេហ៍​សាវ​ទេព​​បាន​ធ្វើ​ការ​បន្ថែម​នូវ​​សម្ភារះ​ថ្មី​ៗ​ជា​ច្រើន​ដូច​ជា​ សត្វ​ជិះ​ និង សម្ភារះ​​លំអ​ថ្មី​ៗដែល​មិន​ធ្លាប់​មាន​ពី​មុន​មក​។

 

សម្ភារះ​ទាំង​អស់​រួម​មាន​៖

 

 

សត្វ​សម្រាប់​ជិះ​មាន​ដូច​ជា៖

 

 

ដើម្បី​ទទួល​បាន​សម្ភារះ​ថ្មី​ៗ​ទាំង​នេះ​ អ្នក​កម្សាន្ត​ទាំង​អស់​អាច​ទៅ​រក​បាន​នូវ​ NPC Linna Shop (Bian Jing 174/176)

 

 

ឱកាស​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​មួយ​ឆ្នាំ​មាន​តែ​ម្តង​ សូម​អញ្ជើញ​មក​ចូល​រួម​ទាំង​អស់​គ្នា​ ដើម្បី​តុប​តែង​តួ​អង្គ​របស់​អ្នក​កម្សាន្ត​ទាំង​អស់​ឲ្យ​កាន់​ស្អាត​ សង្ហារ​ និង​ មាន​ភាព​ទាក់ទាញ​៕