នៅ​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​ខែ​មេសា​នេះ យើង​ខ្ញុំ​បាន​ធ្វើ​​ការ​កែ​សម្រួល​ Bug លើ​ Skill មួយ​ចំនួន​ដែល​​កើត​មាន​ក្នុង​សេវា​កម្សាន្ត​យើង​ខ្ញុំ​ ហើយ​ Bug ទាំង​នោះ​រួម​មាន​៖

 

  • Ming – Congeal Fire Jade៖ Skill​មួយ​នេះ​គឺ​មិន​តម្រូវ​ឲ្យ​កាត់​ Anger នោះ​ទេ​

  • WB – Fading Image Chant៖ កែ​សម្រួល​មិន​ឲ្យ​សត្រូវ​មើល​ឃើញ​ចំនុច​ក្រហម​ក្នុង​ផែន​ទី​តូច​ ពេល​ប្រើ​ Skill ​នេះ