ដើម្បី​ចូល​រួម​ព្រឹត្តិការណ៍​នេះ​ អ្នក​កម្សាន្ត​ទាំង​អស់​គ្នា​​តម្រូវ​ឲ្យ​មាន​ម្ហូប​ និង ស្រា​បន្តិច​បន្តួច​ ហើយ​​​​អ្នក​កម្សាន្ត​ទាំង​អស់​​នឹង​​ទទួល​​បាន​​នូវ​​បទ​​ពិសោធន៍​​ ក៏​​ដូច​​ជា​​រង្វាន់​​ល្អ​ៗ​ជា​​ច្រើន​​។ ​​ដំណើរ​​​ព្រឹត្តិ​ការណ៍​មាន​​ដូច​​ខាង​​ក្រោម​៖

I. រយៈពេល

  • ព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី៧ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០១៥ ហើយនិងបញ្ចប់ទៅវិញនៅថ្ងៃទី៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៥។

II. ដំណើរនៃព្រឹត្តិការណ៍

  • តួអង្គ​នីមួយ​ៗ​ដែល​មានកម្រិត​​ចាប់​ពី Level 10 ចូល​បក្ស​រួច​ទើប​អាច​​ទទួល​បាន ​
  • ដើម្បី​ចូល​រួម​ អ្នក​កម្សាន្ត​តម្រូវ​ឲ្យ​មាន​ Food Ingredient Pack ដែល​បាន​មក​ពី​ការ​ដាំ​ដើម​ឈើ​, Sky door ឬ​​បំពេញ​បេសកកម្ម​បក្ស​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​​
  • នៅ​ពេល​ដែល​​លោក​ អ្នក​ទទួល​បាន​ Food Ingredient Pack  ហើ​យលោក​អ្នក​​​ត្រូវធ្វើ​ការ​​ស្វែង​រក​ Wine ដែល​មាន​​នៅ​ក្នុង​ Imperial Street
  • ដើម្បីសម្រេច​ម្ហូប​ និង ស្រា​​​គឺ​តម្រូវ​ឱ្យ​មាន​ Food Ingredient Pack ចំនួន​5 រួម​​ជាមួយ​និង Wine ចំនួន​មួយ​
  • បន្ទាប់ពី​​លោក​អ្នក​មាន​វត្ថុ​​​ទាំង​អស់​នេះ​ហើយ​លោក​អ្នក​គ្រាន់​តែ​ ​ចុច​ Mouse ស្ដាំ​ទៅ​លើ​ Book of event រួច​ជ្រើស​រើស​យក​ពាក្យ​ថា Synthesis [Dinner Table] នោះ​លោក​អ្នក​និង​ទទួល​បាន​ Dinner Table មួយ​ភ្លាម​

III.រង្វាន់​

  • នៅ​​​ពេល​ដែល​​តួអង្គ​របស់​លោក​អ្នកបើក Wine ​នោះ​​​លោក​អ្នកនឹង​ទទួល​បាន​នូវ​បទ​​​ពិសោធន៍​​ចំនួន​ 180.000 រួម​ជាមួយ​និង​រង្វាន់​មួយ​ក្នុង​ចំណោមរង្វាន់​​ជា​​ច្រើន​​ដូច​​ខាង​​ក្រោម៖
No រង្វាន់​ រយះពេល​
1 10 Reputation
2 10 School contribution
3 10 Overload token
4 2 Gold
5 Egg fried rice
6 Dionysus Nectar
7 Golden cake
8 Plun jade flute
9 Gaia bag 15
10 Flower jade bag 15
11 Rege bag 15
12 Rambutan
13 Longan
14 Grapefruit
15 L5 Spirit stone
16 L6 spirit stone
17 back scale
18 Meteorite Shards
19 Meteorite Iron
20 Flower box shirt lv 1 15
21 Moon light
22 Merit bag 15
23 Red iron extract
24 5 Element scroll
25 Greenwood WickedMist 15
26 Emperor Secret Edict 15
27 Goldish Handkerchief 15
  • រាល់​ពេល​​តួអង្គ​របស់​អ្នកបើក Dinner Table អស់​​ចំនួន 20, 40, 60, 80… (ដង) ​អ្នក​និង​ទទួល​បាន​នូវ​បទ​ពិសោធន៍​បន្ថែម​ចំនួន​ 150.000​ ​រួម​ជាមួយ​និង​រង្វាន់​​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​រង្វាន់​ជា​ច្រើន​ដូច​ខាង​ក្រោម៖
No រង្វាន់ ការបរិច្ឆេទ
1 God artisan secret 15
2 ShenNong Secret 15
3 God weapon secret lv 80 ​​15
4 God armor secret 15
5 Tripure Pill (*1 Hour)
6 Six spirit pill (*1 hour)
7 White hours pill (*1 hour)
8 Door division collection
9 Limbo collection pie
10 Ultimate Box Exchange Card 15
11 Exp bag 15
12 Laifu Treasury (Sunny)*1
13 20 Gold
14 Gold bag 15
15 VIP card 2 15
16 VIP card 3 15
17 Happy canon fragment
18 Small Ginseng Fruit 15
19 Laifu Treasury (Sunny)*15
20 Big ginseng fruit 15
21 Meteoric Rune  7
22 Join Ming Token
  • នៅ​ពេលដែល​តួ​អង្គ​នីមួយ​ៗបើក Dinner Table គ្រប់​ចំនួន​កំណត់​ដែល​​ពុំ​អាច​ទទួល​បាន​បទ​​ពិសោធន៍​​​​បន្ថែម​​ទៀត​​ នោះ​ ​​ អ្នក​កម្សាន្ត​និង​ទទួល​បាន​បទ​ពិសោធន៍​បន្ថែម​ចំនួន​ 30.000.000 ទៀត​រួម​ជាមួយ​រង្វាន់​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​រង្វាន់​​ដូច​ខាង​ក្រោម​៖
No រង្វាន់ ការបរិច្ឆេទ
1 2000J (gold)
2 8000J (Gold)
3 cute Meng Meng 15
4 Holly reroll pill 15
5 Agilemove
6 Happy canon fragment​ *5
7 Door division collection *5
8 Meteoric soul 15
9 Glory merit bag 15
10 Laifu Treasury (sunny)*30
11 Goddess Rune 15
12 Brilliant start
13 Dragon Tattoo [head level 2]
14 Glory Start
15 God weapon secret lv 90 15
16 God artisan secret lv 90 15

 

បញ្ជាក់​៖ តួអង្គ​នីមួយៗ​​អាច​ទទួល​​បាន​បទ​ពិសោធន៍​ច្រើន​បំផុត​ត្រឹម​តែ​ 550.000.000 តែ​ប៉ុណ្ណោះ​ពី​ការបើក Dinner Table ប៉ុន្ដែ​អ្នក​​កម្សាន្ត​នៅ​តែ​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដដែលនៅ​ពេល​ដែល​ ពិសារនំគាវឆ្នាំថ្មី​បន្ដ​បន្ទាប់​ទៀត​។