សម្រាប់​អ្នក​ឈ្នះ​រង្វាន់​ពី​ព្រឹត្តិការណ៍​អង្គ​ប្រជុំ​អ្នក​ក្លាហាន​ហួរសាន និង ចង្គៀង​គោម​ភ្ជាប់​និស្ស័យ​​​ទាំង​អស់​ដែល​មិន​​អាច​ទទួល​យក​រង្វាន់បាន​​ ដើម្បី​ឲ្យ​​មាន​ភាព​ងាយ​ស្រួល​​ ក្រុម​ហ៊ុន​សូម​ធ្វើ​ការ​ស្នើរ​សុំ​ទៅ​កាន់​​អ្នក​ទាំង​អស់​ធ្វើ​ការ​ផ្តល់​ព៌ត័​មាន​មក​​ខាង​ក្រុម​ហ៊ុន​ឲ្យ​បាន​រុសរាន់​។

 

 

អ្នក​កំសាន្ត​ទាំង​អស់​អាច​ធ្វើ​ការ​ផ្តល់​ព៌ត័​មាន​ទៅ​កាន់​សាខា​នៃ​ក្រុមហ៊ុន​សប្បាយ​​ដែល​មាន​ទី​តាំង​នៅ​ផ្សារ​ទំនើប​BS ឬ​ អាច​ទំនាក់​ទំនង​តាម​រយះ​លេខ​ទូរស័ព្ទ​ 023 88 3000។

 

ព៌ត័មាន​​ដែល​ត្រូវ​ផ្តល់​ឲ្យ​រួម​មានៈ

១ ព្រឹត្តិការណ៍​ដែល​មិន​អាច​ទទួល​យក​រង្វាន់​បាន

២ ឈ្មោះ​នគរ

៣ ឈ្មោះ​តួអង្គ

៤ លេខ​ទូរស័ព្ទ​ទំនាក់ទំនង​

 

ការ​ផ្តល់​ព៌ត័មាន​​នេះ​នឹង​អស់​សពុលភាព​ត្រឹម​ថ្ងៃ​ពុធ ទី​២៥ ខែ​មិនា​នេះ​ជា​កំហឹត​

 

បញ្ជាក់ៈ សម្រាប់​អ្នក​កំសាន្ត​ដែល​មិន​បាន​មក​ផ្តល់​ព៌ត័មាន​ឲ្យ​ទាន់​ពេល​ នោះ​ក្រុមហ៊ុន​នឹង​មិន​ដោះស្រាយ​ជា​លើក​ទី​ពីរ​ឡើយ៕

 

សូម​អរគុណ