​ការ​ខិតខំ​ប្រឹង​ប្រែង​​រមែង​ទទួល​បាន​ផល​ដែល​គួរ​។ បន្ទាប់​ពី​ការ​តស៊ូ​​​អស់​រយះ​ពេល​មួយ​ខែ​ ឥឡូវ​នេះ​ម្ចាស់​រង្វាន់​បក្ស​ម៉ីង​ទាំង​១០០​បាន​រក​ឃើញ​អ្នក​ឈ្នះ​ហើយ​​។

 

​ឈ្មោះ​អ្នក​កំសាន្ត​ដែល​ឈ្នះ​រង្វាន់​ទាំង​១០០​នាក់​

 

I-រង្វាន់ពិសេសសម្រាប់អ្នក​​លេខ​១​ ដល់​ ១០

 

សម្រាប់​អ្នក​​ឈ្នះ​រង្វាន់​ពី​លេខ​១​ ដល់​ ១០ដែល​ជា​ម្ចាស់​​រង្វាន់​ពិសេស​​ សូម​មេត្តា​ទំនាក់​ទំនង​មក​កាន់​​​ក្រុម​ហ៊ុន​​ដែល​​មាន​ទី​តាំង​នៅ​ផ្សារ​ទំនើប​BS ឬ​ អាច​ទំនាក់​ទំនង​បាន​តាម​រយៈ​ទូរស័ព្ទ​លេខ​​ 023 883 000 ដើម្បី​​ផ្តល់​ពត៌​មាន​មួយ​ចំនួន​នឹងជ្រើស​​រើស​​យក​កញ្ចប់​​​រង្វាន់​​​ទី​​១​ ទី​២ រឺ​ទី​៣ដែល​​ក្រុមហ៊ុន​​បាន​​​កំណត់​​។

 

No Hero Name Level
1 Takahiro 87
2 Tomiko 87
3 __Sonic_Master__ 85
4 Yoshiro 85
5 **Lin_Yu_E** 85
6 __Sdach_Ming__ 85
7 MingXian 85
8 Yoshiko 85
9 Shichiro 85
10 Shizuka 85

 

 

ក្រោយពេលទទួលបានពត៌មានទាំងអស់របស់ម្ចាស់រង្វាន់ហើយ ក្រុមហ៊ុន​​នឹង​ធ្វើ​ការ ​​រៀបចំរង្វាន់។ បន្ទាប់ពីធ្វើការរៀបចំរួចរាល់ក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅកាន់ម្ចាស់រង្វាន់ទាំងអស់ដើម្បីមកទទួលយករង្វាន់ ​​៕

 

បញ្ជាក់ម្ចាស់រង្វាន់ទាំងអស់សូមធ្វើការទំនាក់ទំនងមកក្រុមហ៊ុនឱ្យបានមុនថ្ងៃពុធទី25ខែមិនានេះ៕

 

 

II-រង្វាន់សម្រាប់អ្នក​​លេខ​១១​ ដល់​ ១០០

សម្រាប់​អ្នក​​ឈ្នះ​រង្វាន់​ពី​លេខ​១១​ ដល់​ ១០០​ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ដូច​តារាង​ខាង​ក្រោមក្រុមហ៊ុន​នឹង​រៀប​ចំ​ផ្តល់​រង្វាន់​ក្នុង​ពេល​ឆាប់​ៗ​នេះ​​​។

 

No Hero Name Level
11 BanK_Of_Cambodia 84
12 MinG.SecToR 82
13 Am.PanDa 82
14 KonNakSre 82
15 with_me_again 81
16 BladeFire 81
17 Star_Blade 81
18 AmaGinatioN 81
19 Fu_Hong_Xie 81
20 Official_Girl 81
21 Kiyoshi 80
22 Ming_Tian 80
23 RMK_Got_Firend 80
24 DavSnamTekPnech 80
25 ..King_MS.. 80
26 Hiroki 80
27 King_Siber 80
28 King_LiSeavMing 80
29 Yahiko 80
30 Wu_KanG 80
31 _NinG.Er_ 80
32 Kiyoko 80
33 Haruki 80
34 kungfu_net 80
35 Tamiko 80
36 _SdacH_KmenG_ 80
37 ..Quen_MS.. 80
38 Komlos_Jeaykrong 80
39 Knife_Apple 80
40 Lam_Ma 80
41 KombeT_Ekka 80
42 Tian_Ei 80
43 KonKroMumJunPeaL 80
44 Haruto 80
45 Hiroshi 80
46 King_Of_Saby 80
47 Ktizz9999 79
48 ..Kam_BeT_AKi.. 79
49 KamBet_pikaet 79
50 Shui_Han_Yue 79
51 Dj…… 79
52 Boros_KhmerMS 79
53 Siv.MeyMey 79
54 __A_Siv_Tea_A__ 79
55 Siv_MinG 79
56 __Bu_FanG__ 79
57 Kon.MuK.V 79
58 Wu_Mei 79
59 _..Jin.._ 79
60 CominG..SooN 79
61 Marry.Angkor 79
62 NeaRy…MingJu 79
63 Mr_Lazy_XD 79
64 DeviLBladeZ 79
65 enou9898 79
66 Crystal.Liu.Yife 79
67 DeviLBlade 79
68 Zhao_Min 79
69 Smile… 79
70 Ly_Na_Ja 79
71 __A_ing_ngan_A__ 79
72 Mu.Yong.Fu 79
73 sSurAyimeZz 79
74 E_TiYean_Ming 79
75 ChriStyl 79
76 DaRa_Kmean_MeTa 79
77 Mi.KJuB 79
78 Kontea_M.S 79
79 TaCyClo 79
80 Ming.Sectx 79
81 Jak___Jouch 79
82 Mini_Cooper 79
83 Mc.Jackson 79
84 Official_Boy 79
85 ZaIsMyLife 79
86 ..Yu_Naan.. 79
87 Yu_XianG 79
88 NY_NAYA_SAVADY 79
89 Ming_Ei 79
90 HeaKoung_M.S 79
91 Fan_Yan 79
92 Ming_Cute_Boy 79
93 Xian_MinG 79
94 __Ming_Master__ 79
95 NeakPoZz_MinG 79
96 DOCTOR.MS 78
97 Ming_Dynasty 78
98 Kirara 78
99 SuperSaber 78
100 NeaK_Kill_3Sach 78


សូម​អរគុណ​