ក្នុងឱកាសបុណ្យឆេងម៉េងនេះអ្នកកម្សាន្តទាំងអស់អាចធ្វើការបួងសួងសុំសេចក្តីសុខតាមរយៈការធ្វើកញ្ចប់បួង​សួង​សុំ​សេចក្តី​សុខ​ដែល​​លោក​​អ្នក​​និង​​ទទួល​​បាន​​នូវ​​បទ​​ពិសោធន៍​​ក៏​​ដូច​​ជា​​រង្វាន់​​ល្អ​ៗ​ជា​​ច្រើន​​។ដែល​​​ដំណើរ​​​ព្រឹត្តិ​ការណ៍​​មាន​​ដូច​​ខាង​​ក្រោមៈ​

I. រយៈពេល

 • ព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី14 ខែមិនា ឆ្នាំ​2015 ហើយនិងបញ្ចប់ទៅវិញនៅថ្ងៃទី7 ខែមេសាឆ្នាំ2015។

II. ដំណើរនៃព្រឹត្តិការណ៍

 • តួអង្គ​នីមួយ​ៗ​ដែល​មានកម្រិត​​ចាប់​ពី Level 10 ចូល​បក្ស​រួច​ទើប​អាច​​ទទួល​បាន ​ praying material ដែល​បាន​មក​ពី​ការ​ដាំ​ដើម​ឈើ​, Sky door ឬ​​បំពេញ​បេសកកម្ម​បក្ស​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​​
 • នៅ​ពេល​ដែល​​លោក​ អ្នក​ទទួល​បាន​ praying material  ហើ​យលោក​អ្នក​​​ត្រូវធ្វើ​ការ​​ស្វែង​រក​ production scroll ដែល​មាន​​នៅ​ក្នុង​ Imperial Street
 • ដើម្បីបានជាគាវឆ្នាំថ្មី​​គឺ​តម្រូវ​ឱ្យ​មាន​ Dumpling stuffingចំនួន​5 រួម​​ជាមួយ​និង dumpling flour ចំនួន​មួយ​
 • បន្ទាប់ពី​​លោក​អ្នក​មាន​វត្ថុ​​​ទាំង​អស់​នេះ​ហើយ​លោក​អ្នក​គ្រាន់​តែ​ ​ចុច​ Mouse ស្ដាំ​ទៅ​លើ​ Book of event រួច​ជ្រើស​រើស​យក​ពាក្យ​ថា Synthesis [Blessing gift bag​​ ] នោះ​លោក​អ្នក​និង​ទទួល​បាន​ Blessing Gift Bagមួយ​ភ្លាម​

III.រង្វាន់​

 • នៅ​​​ពេល​ដែល​​តួអង្គ​របស់​លោក​អ្នកបើកBlessing Gift Bag​នោះ​​​លោក​អ្នកនឹង​ទទួល​បាន​នូវ​បទ​​​ពិសោធន៍​​ចំនួន​ 180.000 រួម​ជាមួយ​និង​រង្វាន់​មួយ​ក្នុង​ចំណោមរង្វាន់​​ជា​​ច្រើន​​ដូច​​ខាង​​ក្រោម៖
  ​No រង្វាន់ ការបរិច្ឆេទ
  1 10 Reputation  –
  2 10 School contribution
  3 10 Overload Token Point
  4 2 Gold
  5 Egg Fried rice
  6 Dionysus Nectar
  7 Golden Cake
  8 Plun jade flute
  9  Gaia bag 15
  10 Flower jade bag 15
  11 Regen bag 15
  12 Peach
  13 Grapefruit
  14 Coconut
  15 L5 Spirit stone
  16 L6 spirit stone
  17 Dragon tattoo head lv 1
  18 Phoenix tattoo shirt lv1
  19 Meteorite Shards
  20 Meteorite Iron
  21 Thousand box shirt 15
  22 Tiger tattoo pant lv1
  23 Merit bag 15
  24 Red​​iron Extract  –
 • រាល់​ពេល​​តួអង្គ​របស់​អ្នកបើកBlessing Gift Bagអស់​​ចំនួន 20, 40, 60, 80… (ដង) ​អ្នក​និង​ទទួល​បាន​នូវ​បទ​ពិសោធន៍​បន្ថែម​ចំនួន​ 150.000​ ​រួម​ជាមួយ​និង​រង្វាន់​​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​រង្វាន់​ជា​ច្រើន​ដូច​ខាង​ក្រោម៖
  No រង្វាន់ ការបរិច្ឆេទ
  1 God artisan secret 15
  2 ShenNong Secret 15
  3 God weapon secret lv 80 ​​15
  4 God armor secret 15
  5 Tripure Pill (*1 Hour)
  6 Six spirit pill (*1 hour)
  7 White hours pill (*1 hour)
  8 Door division collection
  9 Limbo collection pie
  10 vip card 1 15
  11 exp bag 15
  12  sunny fragment bag​*1
  13 20 Gold
  14 Gold bag 15
  15 VIP card 2 15
  16 VIP card 3 15
  17 Happy canon fragment
  18 Small Ginseng Fruit 15
  19 Sunny fragment*15
  20 Big ginseng fruit 15
  21 Meteoric Rune  7
  22 Join Ming Token

 • នៅ​ពេលដែល​តួ​អង្គ​នីមួយ​ៗបើកBlessing Gift Bagគ្រប់​ចំនួន​កំណត់​ដែល​​ពុំ​អាច​ទទួល​បាន​បទ​​ពិសោធន៍​​​​បន្ថែម​​ទៀត​​នោះ​ ​​ អ្នក​កម្សាន្ត​និង​ទទួល​បាន​បទ​ពិសោធន៍​បន្ថែម​ចំនួន​ 30.000.000 ទៀត​រួម​ជាមួយ​រង្វាន់​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​រង្វាន់​​ដូច​ខាង​ក្រោម​៖
  No រង្វាន់ ការបរិច្ឆេទ
  1 2000J (gold)
  2 8000J (Gold)
  3 cute Meng Meng 15
  4 Holly reroll pill 15
  5 Agilemove
  6 Happy canon fragment​ *5
  7 Door division collection *5
  8 Meteoric soul 15
  9 Glory merit bag 15
  10 Sunny fragment*20
  11 Goddess Rune 15
  12 Brilliant start
  13 Dragon Tattoo [head level 2]
  14 Glory Start
  15 God weapon secret lv 90 15
  16 God artisan secret lv 90 15

 

បញ្ជាក់​៖ តួអង្គ​នីមួយៗ​​អាច​ទទួល​​បាន​បទ​ពិសោធន៍​ច្រើន​បំផុត​ត្រឹម​តែ​ 550.000.000 តែ​ប៉ុណ្ណោះ​ពី​ការបើកBlessing Gift Bagប៉ុន្ដែ​អ្នក​​កម្សាន្ត​នៅ​តែ​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដដែលនៅ​ពេល​ដែល​ពិសារនំគាវឆ្នាំថ្មី​បន្ដ​បន្ទាប់​ទៀត​។