រង្វាន់​ដ៏​អស្ចារ្យ​​សម្រាប់​​បក្ស​ម៉ីង​អធិរាជកាំបិតធំ​បានមកដល់ហើយ!​​អ្នក​កម្សាន្ត​ទាំង​អស់​ដែលកំពុង​ចាប់​ផ្តើម​ធ្វើ​ការ​កម្សាន្ត​ជា​មួយ​តួអង្គបក្ស​ម៉ីងនឹងមានឱកាសទទួលបានរង្វាន់អស្ចារ្យជាច្រើនដោយធ្វើការចូលរួមជាមួយព្រឹត្តិការណ៍​បក្ស​ម៉ីង​អធិ​រាជ​កាំ​បិត​ធំ​តាមរយៈ Mysabay Account ហើយ​ធ្វើ​​ការ​​ស្វែង​រក​​កម្រឹត​​​Level ឱ្យ​បាន​ខ្ពស់​ជាង​គេ​លោក​អ្នក​នឹង​ក្លាយ​ជា​ម្ចាស់​រង្វាន់​ដ៏​អស្ចារ្យ​នេះ​។

I-រយៈពេល

 • ព្រឹត្តិការណ៍ចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈរហូតដល់ថ្ងៃទី​18ខែមិនាវេលា​ម៉ោង24 :00​យប់​ឆ្នាំ​2015

II-លក្ខ័ណ្ឌដើម្បីចូលរួម

 • តួអង្គបក្សម៉ីងគ្រប់នគររបស់ JXII អាចចូលរួមបាន
 • តួ​អង្គ​បក្ស​ម៉ីង​​ដែល​មាន​កម្រឹត​ Level​ ចាប់ពី10​ រហូតដល់កម្រឹត level 24 ទើប​អាច​ចូល​រួម​​បាន​។

III-វិធីសាស្រ្តក្នុងការចូលរួម

ដើម្បីចូលរួមបានអ្នកកម្សាន្តទាំងអស់ត្រូវធ្វើការ Log in ចូល MYSABAY ACCOUNT

បន្ទាប់មកទៀតមើលនៅខាងឆ្វេងដៃខាងលើលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យដូចខាងក្រោម៖

​ភាសាខ្មែរ English
   

បន្ទាប់មកទៀតលោកអ្នកត្រូវចុចលើពាក្យ ការផ្តល់ជូនពិសេស ឬ Promotion នេះ។​ហើយ​លោក​អ្នក​ត្រូវ​ចុចលើ​រូបភាព​Promotion បក្សម៉ីងអធិរាជកាំបិតធំ ដូចរូបខាងក្រោមៈ

បន្ទាប់​មក​ទៀត​នឹង​ចេញ​ផ្ទាំង​សម្រាប់​ឱ្យ​លោក​អ្នក​ធ្វើ​ការ​ជ្រើស​រើស​ Account របស់ JX2 នគរ​និង​ឈ្មោះ​របស់​តួអង្គ​បក្ស​ម៉ីង​ដែល​លោក​អ្នក​ចង់​ចួល​រួម​ជា​មួយ​ព្រឹត្តិ​ការណ៍​បក្សម៉ីង​អធិរាជ​កាំបិត​ធំ​។

បន្ទាប់ពីលោកអ្នកធ្វើការជ្រើសរួចរាល់ហើយលោកអ្នកគ្រាន់តែចុច Join Promotion នោះ​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​លោក​អ្នក​នឹង​ត្រូវ​បាន​ចប់​សព្វ​គ្រប់​ប្រសិន​បើ​តួអង្គ​របស់​លោក​អ្នក​ត្រឹម​ត្រូវ​ទៅ​តាម​លក្ខណ្ឌ​។

IV-រង្វាន់

នៅ​ពេល​ដែល​ដល់​ថ្ងៃ​កំនត់​តួអង្គបក្សម៉ីង​ដែល​មាន​កម្រឹត​ Level ខ្ពស់​ជាង​គេ​ទាំង​100នាក់​​​នៃ​​នគរ​​ទាំង​​អស់​​របស់​​JX2​នឹង​ក្លាយ​ជា​ម្ចាស់​រង្វាន់​ដូច​រូប​ខាង​ក្រោមៈ​​

សម្រាប់កំពូលអធិរាជកាំបិតធំលេខ1ដល់លេខ10អាចធ្វើការជ្រើសយកមួយជម្រើសក្នុងចំណោមបីជម្រើសខាងក្រោម៖

 • ជម្រើសទី1
  • Razer Kraken-Analog Music & Gaming Headphone
  • Razer Taipan Expert Ambidextrous G-Mouse
  • 2500 Sabay Gold
  • 10 Join Ming Token
 • ជម្រើសទី2
  • Razer Abyssus Mirror-Essential Ambidextrous G-Mouse
  • Razer DeathStalker-Expert Gaming Keyboard-US
  • Razer Goliathus 2013 Soft Mouse Mat Small
  • 2500 Sabay Gold
  • 10 Join Ming Token
 • ជម្រើសទី3
  • Razer E-Panda Hooligan Headphones
  • Razer Abyssus 2014 Essential Ambidextrous G-Mouse
  • 2500 Sabay Gold
  • 10 Join Ming Token

សម្រាប់កំពូលអធិរាជកាំបិតធំលេខ11ដល់លេខ100នឹងទទួលបានរង្វាន់ដូចខាងក្រោម៖

 • 2500 Sabay Gold
 • 2 Join Ming Token