អប​​អរ​សា​ទរ​ជាមួយ​និង​ពិធី​បុណ្យ​សែន​ព្រះ​ខែ​នា​ពេល​ខាង​មុខ​នេះ​ជាមួយ​ និង​​​និស័្សយ​ស្នេហ៍​ដាវ​ទេព​ជំនាន់​3.14​ថ្មីនេះ​ដែល​​​និង​​ផ្ដល់​​​ជូន​​​​នូវ​​​ភាព​​សប្បាយ​​​រីក​​​រាយ​​​ជា​​មួយ​​​និង​​ព្រឹត្តិការណ៍​ថ្មី​​ៗ​​​ហើយ​​​​​​អ្នក​​កម្សាន្ត​​​និង​ ទទួល​បាន​​នូវ​គម្ពីបក្សថ្មី, យាន​ជំនិៈ​​ប្លែក​​ៗ​​ដែល​​មិន​​ធ្លាប់​​មាន​ពី​មុន​។ ​​​រួម​​​ជា​​មួយ​​​និង​​​​រង្វាន់​ដ៏អស្ចារ្យ​ជា​​ច្រើន​​ទៀត​។

JX2 ប្រគល់​រង្វាន់​ដល់​ជើង​ឯក​ NYC 2012

ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី

បេសកកម្មដែលត្រូវមាន

បន្ថែមសម្ភារៈថ្មីទៅក្នុង​ Imperial Street ៖

  • Mooncake Production ដែលមាននៅ HOT ទំពរ័ទី១
  • Small Packet Moonstone ដែលមាននៅ HOT ទំពរ័ទី១ គឺប្រើដើម្បីបើកយក ៥ Moonstone