ពេល​ឆាប់​ៗ​ខាង​មុខ​នេះ សេវា​កម្សាន្ត​និស្ស័យ​ស្នេហ៍​ដាវ​ទេព នឹង​ធ្វើ​ការ​ Update នូវ​ Version ថ្មី​មួយ​ទៀត ដែល​មាន​ព្រឹត្តិការណ៍​ និង​បេសកកម្ម​ជា​ច្រើន​ទៀត ដែល​អាច​ឲ្យ​តួអង្គ​ទទួល​បាន​ Item ល្អៗ ព្រម​ទាំង​គម្ពីរ​បក្ស​ថ្មី​ផង​ដែរ។​ តើ​ធ្វើ​ដូចម្ដេច​ទើប​អាច​ទទួល​បាន​គម្ពីរ​ថ្មី​នេះ ?

នៅ​ពេល​ដែល​តួអង្គ​ចូល​កម្សាន្ត​ព្រឹត្តិការណ៍ និង​បេសកកម្ម​ថ្មី​ក្នុង Version ថ្មី​នេះ តួអង្គ​នឹង​ទទួល​បាន​ Item មួយ​ចំនួន​​ដូច​ជា​ Four spiritual college,Limbo Collection Pie ឬក៏​ Door division collecgeដែល​ជា​ Item អាច​ធ្វើ​ការ​ប្ដូរ​យក​គម្ពីរ​បក្ស​ថ្មី។ បន្ទាប់​ពី​មាន​ Item ដូច​ខាង​លើ​នេះ ដើម្បី​ប្ដូរ​គម្ពីរ​បក្ស​ថ្មី​បាន តួអង្គ​ត្រូវ​ទៅ​ជួប​ NPC Silly Xu Jing មាន​ទី​តាំង​នៅ​ក្រុង FengXiang (221/195)។

ការ​យក​ Item សម្រាប់​ប្ដូរ​យក​គម្ពីរ​បក្ស​នេះ ត្រូវ​បាន​កំណត់​តាម​លក្ខខណ្ឌ​ដូច​ខាង​ក្រោម​នេះ៖

ល.រ គម្ពីរ តម្រូវការ
1 Four Spiritual Collection Box 28​ Four spiritual colle
2 FourAuraMorale 20 Four spiritual colle
3 FourAuraCloths 20 Four spiritual colle
4 FourAuraPurple 20 Four spiritual colle
5 Agilemove Scroll 20 Limbo Collection Pie
6 Budda’s Wisdom (SC) 20 Four spiritual colle
7 HiddenDragon (SM) 20 Door division collecge
8 CleanBodhi (SZ) 20 Door division collecge
9 ContinuousHellTrap (TC) 20 Door division collecge
10 WishesAccord (ES) 20 Door division collecge
11 JadeSeaVanishSong (EZ) 20 Door division collecge
12 ChaoBlastCliff (BF) 20 Door division collecge
13 SurrenderDragon (BC) 20 Door division collecge
14 Phantombehindsword (WS) 20 Door division collecge
15 CutAirArt( WB) 20 Door division collecge
16 GiantDragonSpear (YCR) 20 Door division collecge
17 ThroughClouds (YCA) 20 Door division collecge
18 NetherSealArt (5PW) 20 Door division collecge
19 PhantomBug (5PP) 20 Door division collecge

ចង់​ដឹង​ថា គម្ពីរ​ថ្មី​មាន​អានុភាព​យ៉ាង​ណា​នោះ កុំ​ភ្លេច​រង់​ចាំ​ចូល​រួម​កម្សាន្ត JX II នា​ពេល​ដ៏​ខ្លី​ខាង​មុខ​នេះ​ ! ប៉ុន្តែ​សូម​ប្រាប់​បន្តិច​ចុះ !គម្ពីរ​ថ្មី​នេះ​បន្ថែម 35 All properties ទៀត​ផង !