ដើម្បី​អប់អរក្នុងឱកាស​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​ចិន​ដែល​និង​ឈាន​ចូល​មក​ដល់​ក្នុង​ពេល​ខាង​នេះ​ សេវា​​កម្សាន្ត​​និស្ស័យ​​ស្នេហ៍​​ដាវ​​ទេព​​​បាន​ធ្វើ​ការ​ Update នូវ Version ថ្មី​មួយ​ទៀត​គឺ ​Version 5.9 ដែល​បាន​នាំ​មក​នូវ​ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី​​ រួម​ទាំង​​អាំង​ប៉ាវ​ដែល​មាន​រង្វាន់​ពិសេសៗ​ជា​ច្រើន​ដល់​​អ្នក​កម្សាន្ត​តាមរយៈ​ព្រឹត្តិការណ៍​អាំងប៉ាវ​និង​ព្រឹត្តិការណ៍​ជា​ច្រើន​ទៀត​។កុងស៊ីហ្វាឆាយ កម្សាន្ត​សប្បាយ​ជា​មួយ ​JXII​ ទាំង​អស់​គ្នា​។

ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី

សម្ភារៈថ្មី

  • Dumpling flour មានក្នុង Imperial Street /Hot/page 1 សម្រាប់ផ្សុុំជាមួយ​​​Dumpling stuffing បង្កើតជាគាវសំណាងឆ្នាំថ្មី។
  • Firework Package មានក្នុង Imperial Street /Hot/page 1 សម្រាប់បើកយក Firework ចំនួន5។
  • New Year Red Packet ជាអាំងប៉ាវសំណាងអាចទទួលបានពីព្រឹត្តិការណ៍​អាំង​ប៉ាវសំណាង​