សេវា​កំសាន្ត​និស្ស៍យ​សេ្នហ៍​ដាវ​ទេពនឹងធ្វើការ​​​ Updateព្រឹត្តិការណ៍មួយចំនួនដែលទាក់ទង​នឹង​បុណ្យ​ណូអែល​នៅ​ពេល​ខាង​មុខ​ឆាប់ៗ​នេះ​ហើយ​​ដើម្បី​បង្កើន​ភាព​រីក​រាយ​ជូន​ដល់​អ្នក​កម្សាន​ទាំង​អស់​គ្នា​ជា​មួយ​គ្នា​នេះ​ដែរនឹង​នាំ​យក​នូវ​ព្រឹត្តិការណ៍​ថ្មី​ៗ​ជាច្រើន​សំរាប់​បំពេញ​បេសកកម្មដើម្បី​ទទួល​រង្វាន់​និង Experience​ជា​រៀង​រាល់​ថ្ងៃ​ក្នុង​កំឡុង​​ពេល​ Event​នេះ​ផង​ដែរ​..

 

ព្រឹត្តិការណ៍​ថ្មី