ព្រឹត្តិ​ការណ៍​ប្រណាំង​ទូក​នាគ​រាជ​របស់​សេវា​កម្ម​និស្ស័យ​ស្នេហ៍​ដាវ​ទេព​គឺ​ជា​ព្រឹត្តិ​ការណ៍​ដែល​ទទួល​ការ​ពេញ​និយម​ជា​ខ្លាំង​ពី​សំណា​ក់​អ្នក​កម្សាន្ត​ដោយ​សារ​តែ​ព្រឹត្តិ​ការណ៍​នេះ​មាន​លំនាំ​ដូច​សកម្ម​ភាព​ពិត​នៅ​ខាង​ក្រៅ​​រួម​ទាំង​មាន​រង្វាន់​គួរ​ជា​ទី​ពេញ​ចិត្ត​សម្រាប់​អ្នក​កម្សាន្ត​ទៀត​ផង​។សម្រាប់ឆ្នាំនេះក៏មិនខុសពីឆ្នាំមុនៗដែរ​បើ​​ចង់​​បាន​​រង្វាន់​​​​និង​ភាព​​សប្បាយ​​រីក​រាយ​​កុំ​​ភ្លេច​​ចូល​​ប្រណាំង​​​ដើម្បី​​ធ្វើ​​ការ​​សន្សុំ​​ពិន្ទុ​​ទាំង​​អស់​​គ្នា​​ណា​!

I. រយៈពេលនៃព្រឹត្តិការណ៍

ព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃ ទី 28 ខែតុលា រហូតដល់ ថ្ងៃទី 2 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2014។

II. ដំណើរនៃ​ព្រឹត្តិការណ៍

តួអង្គត្រូវមានកម្រឹតចាប់ពី Level ​10 ឡើងទៅ ចូលបក្សរួចទើបអាចចូលរួមជាមួយព្រឹត្តិការណ៍នេះ​បាន​លោក​អ្នក​ធ្វើ​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​ប្រណាំង​បាន​តាម​រយៈ​ NPC Dragon boat Match NPC ដែល​មាន​ទីតាំង​នៅ

 • BianJian(146/176)
 • ChengDu (204/220)
 • QuanZhou(183/174)

១-របៀបចូលប្រណាំង

ជួបជាមួយ​ NPC Dragon boat Match ហើយជ្រើសយក​ពាក្យ​ ( I want to Race)​ បន្ទាប់មកជ្រើសរើស River ជាការស្រេច

 • ដើម្បីចូលទីក្នុងទីតាំងប្រកួតផងដែលគឺតម្រូវអោយតួអង្គនិមួយៗ
 • មាន Dragon boat ម្នាក់ 1
 • ដោះសម្ភារចេញពីខ្លួនរបស់តួអង្គចេញ (Head,Shirt,Suit,Jade,Weapon,House,Book)
 • ចំណាយ1​ Gold
 • ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃ​តួ​អង្គ​និមួយៗ​អាច​ធ្វើ​ការ​ប្រណាំង​បាន​ចំនួន៥​ដង​ប៉ុណ្ណោះ​ប្រសិន​បើ​ចង់​ធ្វើ​ការ​ប្រណាំង​បន្ត​ទៀត​គឺ​ត្រូវ​អោយ​តួអង្គ​នោះ​ប្រើ​ប្រាស់​នូវ​​ Dragon Boat Invitation Card។
 • ក្នុង ទន្លេនិមួយៗអាចមានអ្នកចូលរួមប្រណាំងច្រើនបំផុត៨នាក់។
 • អ្នកចូលរួមប្រណាំងចាប់ពី២នាក់ឡើងទៅទើបការប្រណាំងចាប់ផ្តើម។
 • អ្នកដែលចូលរួមប្រណាំងនិងទទួលបានពិន្ទុទៅតាមចំណាត់ថ្នាក់របស់ខ្លួន។អ្នកកម្សាន្តក៏អាចប្រើប្រាស់សម្ភារៈជំនួយសម្រាប់គុណពិន្ទុរបស់ខ្លួនផងដែរ៖
  • Three time Dragon Boat Point (គុណពិន្ទុនិង3)
  • Five time Dragon Boat Point​​​ (គុណពិន្ទុនិង5)
  • Ten time Dragon Boat Point ​​​​​ (គុណពិន្ទុនិង10)

២-ពិន្ទុនៃការប្រណាំងទូកនាគរាជ

ពិន្ទុនៃការប្រណាំងទូកនាគរាជត្រូវបានបែងចែកជាបួនប្រភេទ

 • King daily point ​(ពិន្ទុសរុបក្នុងរយៈពេល1ថ្ងៃ សម្រាប់ពិន្ទុនេះ System និង​ធ្វើ​ការ​លុប​ចោល​ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃ​មួយ​ដង​)
 • King weekly point​ (ពិន្ទុសរុបក្នុងរយៈពេល1សប្តាហ៍​ សម្រាប់ពិន្ទុនេះ System និង​ធ្វើ​ការ​លុប​ចោល​ក្នុង​រយៈ​ពេល​មួយ​សប្តាហ៍​ម្តង​)
 • King monthly point​ (ពិន្ទុសរុបក្នុងរយៈពេលមួយ ព្រឹត្តិការណ៍)
 • total king point​ (ពិន្ទុប្រណាំងទូកនាគរាជ)

៣-របៀបធ្វើទូកនាគរាជ

ដើម្បីបានទូកនាគរាជសម្រាប់ប្រណាំងលោកអ្នកអាចទៅរក Dragon boat Match NPC រួចយក”I want to build Dragon Boat”ដើម្បីប្តូរយកទូកបាន គាត់នឹងបង្គាប់ឲ្យអ្នកមាននូវសម្ភារៈដូចខាងក្រោមៈ

 • Rabbit Tail *10
 • Red Sand *10
 • រួចយក “Make a Dragon boat”

 • បន្ទាប់មកអ្នកនឹងទទួលបាន Dragon Boat មួយភ្លាម
 • ឬក៏អ្នកអាចរកទិញពី Imperial Street បាន

បញ្ជាក់៖​ ​ពេល​ធ្វើ​ទូក​ប្រសិន​បើ​លោក​អ្នក​មាន​តែ​ Red sand ហើយ​មិន​មាន ​Rabbit Tail​ ទេ​លោក​អ្នក​នឹង​ត្រូវ​បាត់​បង់​ Red Sand ដោយ​មិន​ទទួល​បាន​ទូក​ទេ​។

III-រង្វាន់

អ្នកកម្សាន្តដែលបានធ្វើការប្រណាំងទូកនាគរាជអាចធ្វើការប្តូរយករង្វាន់តាមរយៈ NPC Water Festival Reward Messenger ដែលមានទីតាំងនៅក្រុង BianJing (173x 177)។ដែលក្នុងនោះផងដែររង្វាន់ត្រូវបានបែងចែកជា៤ប្រភេទគឺ

1-រង្វាន់ពិន្ទុប្រចាំថ្ងៃ

 • អ្នកកម្សាន្តណាដែលទទួលបាន 50ពិន្ទុ​ King daily point អាច​យក​ពិន្ទុ​នេះ​ធ្វើ​ការ​ប្តូ​រ​យក​ JiaXing RiceDumpling ពី NPC​​ Water Festival Reward Messenger ដោយ​ជ្រើស​យក​ពាក្យ​ I would like to receive reward of king daily reward points។
 • ពេល​នោះ​លោក​អ្នក​និង​ទទួល​បាន​​ JiaXing RiceDumpling ចំនួន​1​ភ្លាម។
 • ក្នុងមួយថ្ងៃ​Water Festival Reward Messenger ធ្វើការផ្តល់រង្វាន់​ JiaXing RiceDumplingតែចំនួន 100 ប៉ុណ្ណោះ

2-រង្វាន់ពិន្ទុប្រចាំសប្តាហ៍

 • អ្នកកម្សាន្តណាដែលទទួលបាន 500 ពិន្ទុ​ King weekly point អាច​យក​ពិន្ទុ​នេះ​ធ្វើ​ការ​ប្តូ​រ​យក​ Water Festival Package ពី NPC​​ Water Festival Reward Messenger ដោយ​ជ្រើស​យក​ពាក្យ​ I would like to receive reward of king weekly reward points។
 • ពេល​នោះ​លោក​អ្នក​និង​ទទួល​បាន​​ Water Festival Package ចំនួន​1​ភ្លាម។
 • ក្នុងមួយថ្ងៃ​Water Festival Reward Messenger ធ្វើការផ្តល់រង្វាន់Water Festival Packageតែចំនួន60ប៉ុណ្ណោះ

ពេល​ដែល​​លោក​​អ្នក​ធ្វើ​ការ​បើក​ Water Festival package នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​រង្វាន់​តារាង​ខាង​ក្រោមៈ​

ល.រ រង្វាន់ កាលបរិច្ជេទ
1 Tripure Pill (*1 Hour)
2 Six spirit pill (*1 hour)
3 White hours pill  (*1 hour)
4 Life Manual 7 days
5 Small Ginseng Fruit 7 days
6 Mechanical Creature 7 days
7 Cleaning Water 7 days
8 Secret Reroll Pill 7 days
9 Fight Soul 7 days
10 Taixu Honey Fruit 7 days
11 Hero Invitation Card 7 days
12 scroll chest 7 days
13 Ultimate skill chest 7 days
14 Glory Merit Badge 7 days
15 Large Merit Badge 7 days
16 Merit Badge 7 days

3-រង្វាន់ពិន្ទុប្រចាំខែ

 • អ្នកកម្សាន្តណាដែលទទួលបាន ពិន្ទុ​ King weekly monthly ច្រើន​ជាង​គេ​ទាំង​5​នាក់​ប្រចាំ​នគរ​និង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ជា​បទ​ពិសោធន៍​តាម​ចំណាត់​ថ្នាក់​ដូច​ខាង​ក្រោមៈ​
  1. ជ័យលាភីលេខ1 ​​ និងទទួលបាន​បទពិសោធន៍ចំនួន 300 000 000 Exp
  2. ជ័យលាភីលេខ2 និងទទួលបាន​បទពិសោធន៍ចំនួន 250 000 000 Exp
  3. ជ័យលាភីលេខ3 និងទទួលបាន​បទពិសោធន៍ចំនួន 200 000 000 Exp
  4. ជ័យលាភីលេខ4 និងទទួលបាន​បទពិសោធន៍ចំនួន 150 000 000 Exp
  5. ជ័យលាភីលេខ5 និងទទួលបាន​បទពិសោធន៍ចំនួន 100 000 000 Exp

4-រង្វាន់ពិន្ទុ Total King point

អ្នកកម្សាន្តទាំងអស់អាចធ្វើការសន្សុំពិន្ទុ Total King point សម្រាប់ប្តូរយករង្វាន់ពី​ NPC Water Festival Reward Messenger​ ដោយចុចលើពាក្យ​(​ I would like to use totals of king reward point to exchange reward ។ពេល​នោះ​​លោក​​​អ្នក​​អាច​​ធ្វើ​​ការ​​ជ្រើស​​រើស​​យក​​រង្វាន់​​ជា​​ទី​​ពេញ​​ចិត្ត​​របស់​​អ្នក​​ដែល​​រង្វាន់​​មាន​​ដូច​​ខាង​​ក្រោម​​៖

ល.រ រង្វាន់ ចំនួន តម្រូវការពិន្ទុ Total King point កាលបរិច្ជេទ
1 Pork Dumplings 1 1 30 days
2 OrmBuk 10 1
3 Reputation 1 2
4 Assorted Dumplings 1 10 30 days
5 Close Preserves Dumplings 1 10 30 days
6 Meteorite Shards 1 15
7 Meteorite Iron 1 20
8 Jiaxing Dumpling 1 50 30 days
9 Meteorite Iron 15 300
10 Water Festival Package 1 500
11 Random out clothes 1 1000 30 days
12 Good Luck 1 1500
13 Wish Fulling 1 1500
14 Eastern Dragon Pearl 1 5000
15 Titan Necklace 1 5000