កម្មវិធីពិសេសសំរាប់នគរ ហ្វូណន

• ផ្ញើសារទៅកាន់ 7222 ដើម្បីឈ្នះរង្វាន់ជាច្រើន

សូមផ្ញើសារជា SMS ដោយសរសេរពាក្យ JXII [Sabay Account] រួចផ្ញើទៅកាន់លេខ 7222 លោកអ្នកនឹងមានសំណាងឈ្នះរង្វាន់ Sabay Laptop Model H3/H2 ព្រមទាំងរង្វាន់ជាច្រើនទៀត។ សូមចាប់ផ្ដើមផ្ញើពីឥឡូវនេះ ចាប់រង្វាន់ថ្ងៃ ១ មេសា ២០១១ នៅទីក្រុងកោះពេជ្រក្នុងកម្មវិធីពិរព័ណ៍បច្ចេកវិទ្យា ICT EXPO 2011 ។ សម្រាប់តែអតិថិជន MFone, MetFone, Smart Mobile, Hello, Beeline និង qb ។

• បទពិសោធន៍ទ្វេរដង

ចូលកម្សាន្តរៀងរាល់ម៉ោង 9h-11h 16h-18h និង21h-23h នឹងទទួលបានបទពិសោធន៍គុននឹង ២។

• ព្រឹត្តិការណ៍ជូនរង្វាន់តាមកំរិត Level

ដើម្បីលើកទឹកចិត្តអ្នកកម្សាន្តនៅនគរថ្មី (ហ្វូណន) លោកអ្នកអាចទៅជួប NPC ឈ្មោះ New World Event Messenger នៅ BianJing (169,179) ទៅតាមកំរិត Level ដើម្បីទទួលរង្វាន់មានដូចជា៖
alt

Item reward after gain level

Level

Item

Gold

20

 • Obtain 2x Exp for 1hour

20 silver

30

 • Obtain 2x Exp for 1hour

30 silver

40

 • Can choose 1 of School Set lvl 1
 • Merit Badge x1

40 silver

50

 • Can choose 1 of H.S lvl50
 • Hero Invitation card x8

3 Gold

60

 • Can choose 1 of School Set lvl 2
 • Large Merit Badge x1
 • Hero Invitation card x8
 • Taixu Honey Fruit x1

6 Gold

70

 • Can choose 1 of H.S lvl70
 • Yellow Mane (Speed 40%) x1 month
 • Hero Invitation card x8
 • Taixu Honey Fruit x1
 • Killer Hall Mask x1

7 Gold

80

 • Can choose 1 of School Set lvl 3
 • Yellow Talon (Speed 60%) x1 month
 • Hero Invitation card x8
 • Taixu Honey Fruit x1
 • Killer Hall Mask x1

10 Gold

រង្វាន់ពិសេសសំរាប់អ្នកខ្លាំងទាំង៣

តួអង្ដដែរជាប់លេខ១ ខាង Top Superior Top Reputation និង Top Millionare នៅថ្ងៃទី០៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១១ ម៉ោង០៩​ព្រឹក និង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូចជា៖

 • Top Superior នឹងទទួលបានរង្វាន់ជា Super Gaming Destop
  • CPU = Intel Core i7 3.0GHz
  • VGA = nVidia GT240 1GB
  • RAM = DDR3 4GB
  • HDD = 500GB
  • CD ROM= DVDRW
  • Case = V3
  • Monitor = 18.5″
 • Top Reputation នឹងទទួលបានរង្វាន់ជា H3 Model Laptop
  • CPU = Intel Atom D510
  • LED = 13.3″ Wide Screen
  • RAM = DDR3 1GB
  • HDD = 200GB
 • Top Millionare នឹងទទួលបានរង្វាន់ជា H2 Model Laptop
  • CPU = Intel Atom N455
  • LED = 11.6″ Wide Screen
  • RAM = DDR3 1GB
  • HDD = 250GB