ព្រឹតិ្កការណ៍ផ្លែឈើ

I. រយៈពេល

ព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី ១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១១ ដល់ថ្ងៃទី ១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១១ ម៉ោង ២៤:០០ ៕

II. ដំណើរការណ៍របស់ព្រឹតិ្តការណ៍

1. តួអង្គនិមួយៗត្រូវមានកម្រិតចាប់ពី Level 51 ឡើងទៅទើបអាចទទួលនូវ Fruit plate បានពីការ ដាំដើមឈើ ចូល Hidden Sword Pavilion ចូល Taixu ឬបាន មកពីការបំពេញ បេសកកម្មក្នុងបក្ស ដែលអាចទទួលបានចំនួន៨ដងក្នុងមួយថ្ងៃ។
2. ដើម្បីចូលរួមបានគឺគ្រាន់តែ ចុចលើ Book of event បន្ទាប់មក ជ្រើសរើសយកពាក្យ I need specialty combination(need 6 fruits plates + 1 producing tip)
3. បន្ទាប់ពីអ្នកចុចដូចខាងលើហើយអ្នកនឹងទទួលបានរបស់១ ក្នុងចំណោមរបស់៤ មុខ ដូចជា Fruit Juice, Fruit Cake, Fruit Ice-cream, Fruit Sauce

altaltalt

altaltalt

alt

III. រង្វាន់ដែលទទួលពីព្រឹត្តិការណ៍

​ បន្ទាប់ពីទទួលបានរបស់ដូចទាំង៤ខាងលើ អ្នកចុច Mouse ខាង​ស្តាំ​អ្នក​នឹង​ទទួល​បាន Exp ​១៨០,០០០​និង​រង្ចាន់​១​ក្នុង​ចំណោម​រង្វាន់​ជា​ច្រើន​ដូចជា៖

ឈ្មោះសម្ភារៈ

ថ្ងៃកំណត់

Dew

No limit

Meteorite Shards

No limit

Meteoric Iron

No limit

Seed of Small Prajna

7 days

Plum Jade Fruit

No limit

Golden Cake

No limit

Egg Fried Rice

No limit

4 School contributions

No limit

4 Reputations

No limit

១០

4 Golds

No limit

១១

Hero Invitation Card

7 days

១២

Seed of Prajna

7 days

១៣

Prajna certificate

7 days

១៤

Dionysus Nectar

No Limit

១៦ 60 mins Big White Horse No limit
១៧ 60 mins Adv.Tripure Elixir No limit
១៨ 60 mins Adv.Sixspirit Elixir No limit
១៩ Back Scale No limit

នៅពេលអ្នកប្រើបាន​ ៥០, ១០០, ១៥០, ២០០​ ដង អ្នកនឹងទទួលបាន​ ១៨០,០០០​ Exp និងរង្វាន់ផ្សេងៗទៀតដូចខាងក្រោម៖

ឈ្មោះសម្ភារៈ

ថ្ងៃកំណត់

Damp Shirt Manual

Violet Cloud Scroll

Red Clouds Scroll

Genuine Train art

7 days

Small Ginseng Fruit

7 days

Mechanical Creator

7 days

Random Fruit

Ultimate Skill Chest

7 days

Fight Soul

7 days

១០

Taixu Honey Fruit

7 days

១១

Hero Invitation Card

7 days

ចំណាំ:

  • ចំពោះតួអង្គ១អាច ប្រើ Fruit Juice, Fruit Cake, Fruit Ice-cream, Fruit Sauce បាន​តែ​ចំនួន ២,០០០​ដង តែប៉ិណ្ណោះ បើ​លើស​ពី​នេះ​ទៀត​គឺ​មិន​អាច​ប្រើ​បាន​ទេ។
  • នៅពេលអ្នកប្រើដល់២,០០០ដង ហើយ អ្នក​​ចុច Mouse ខាងស្តាំទៅលើ​ Book of event ហើយ​ជ្រើស​ពាក្យ Receive the use of specialty to achieve the above award អ្នក​នឹង​ទទួល​បាន ៦០,០០០,០០០Exp បូកនិងរង្វាន់បន្ថែមមួយក្នុងចំណោមរង្វាន់ដូចខាងក្រោម៖
  • 10,000years Ginseng អាចទទួលបាន ៥,០០០,០០០Exp (តួអង្គនិមួយៗអាចចុចបានតែ ៣០Ginseng តែប៉ិណ្ណោះ)

សម្ភារៈ

ថ្ងៃកំណត់

Meteoric Rune

១៥ថ្ងៃ

Meteoric Soul

១៥ថ្ងៃ

Agilemove Scroll
100 gold
1000 gold
2000 gold
Spirit Reroll Pill

១៥ថ្ងៃ

Holy Reroll Pill

១៥ថ្ងៃ

10,000years Ginseng
4 Coconuts