នៅ​ថ្ងៃ​ស្អែក​នេះ​និស្ស័យ​ស្នេហ៏​ដាវ​ទេព​និង​ធ្វើ​ការ Update ឡើង​ទៅ​កាន់ Version 5.3 ​​ដើម្បី​កែ​សម្រួល​ចំនុច​​​មួយ​ចំនួន​ដួច​ជា៖

កំណែ​ប្រែ​លើ​ Skill

  • ការ​ធ្វើ​កំណែ​ប្រែ​ទៅ​លើ​ Skill Fading Image Chant ជំនាញបំបាំង​កាយ​របស់​បក្ស​អ៊ូ​តាំង​ដំបង​សិល្ប៍ WB​​(ពេលប្រើហើយអាចដើរបាន)
  • ការ​ធ្វើ​កំណែ​ប្រែ​ទៅ​លើ​ Skill fantasy bug  ជំនាញបំបាំង​កាយ​របស់​​បក្ស​​ពិស​ទាំង​ប្រាំ​​ប្រើ​ប្រាស់​ដង្កូវ​ 5PP
  • ការ​ធ្វើ​កំណែ​ប្រែ​ទៅ​លើ​ Skill Selfless Art របស់​​អ៊ូតាំង​ដាវ WS និង Tai Yi Wanderer skill របស់អ៊ូ​តាំង​ដំបង​សិល្ប៍ WBដើម្បី​​អាច​ប្រើ​ប្រាស់​ជាមួយ​ Skill Buff របស់​បក្ស​ពិស​ដង្កូវ​ 5PP
    +
  • +

 កែប្រែចំនុចអវិជ្ជមានក្នុងបេសកកម្មសង្គ្រាមទ្វារមេឃ

  • កែសម្រួល ការ​ Buff​ ខុសប្រក្រតី