ដើម្បី​ចូល​រួម​សប្បាយ​រីករាយ​ក្នុង​ឱកាស​បុណ្យ​នៃ​សេចក្ដី​ស្រលាញ់​នេះ​និស្ស័យ​ស្នេហ៏​ដាវ​ទេព​ក៏​មិន​ភ្លេច​ដែរ​នូវ​ការ​នាំ​មក​ជូន​នូវ​ព្រឹត្កការណ៏​មួយ​ដែល​ទាក់​ទង​និង​ពិធី​បុណ្យ​នេះ​ដល់​ប្រិយ​មិត្ត​ទាំង​អស់​ផង​ដែរ​។​ក្នុង​នោះ​ក៏​បាន​ផ្ដល់​ជូន​នូវ​ផ្កា​កុលាប​ដ៏​ស្រស់​ស្អាត​ជា​មួយ​នឹង​នុំ​សូកូឡា​យ៉ាង​ឈ្ងុយ​ឆ្ងាញ់​សម្រាប់​ជូន​ដល់​មនុស្ស​ជា​ទី​ស្រឡាញ់​របស់​អ្នក​។តើ​អ្នក​បាន​ជូន​របស់​ទាំង​នេះ​ទៅ​ដល់​មនុស្ស​ជា​ទី​ស្រលាញ់​របស់​អ្នក​ហើយ​ឬ​នៅ​?

  1. រយៈពេល

    ព្រឹត្តការណ៏នេះនិងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី១៤ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០១២រហូតដល់ថ្ងៃទី២៤ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០១២។

  2. ដំណើរនៃព្រឹត្តការណ៏

    a. តួ​អង្គ​ដែល​មាន​កម្រិត​ចាប់​ពី ​Level10 ​ឡើង​ទៅ​ចូល​បក្ស​រួច​ទើប​អាច​ចូល​រួម​ជា​មួយ​ព្រឹត្តកាណ៏​នេះ​បាន​។
    b. ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៤​រហូត​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​២៤​ខែ​កុម្ភៈ​ឆ្នាំ​២០១២​រហូតដល់ថ្ងៃទី២៤ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០១២តួ​អង្គ​នី​មួយ​​ៗ​ពេល​ដែល​ធ្វើ​ការ​ដាំ​ដើម​ឈើ​នឹង​មាន​ឱកាស​ទទួល​បាន​នុំ​សូកូឡាឬផ្កា​កុលាប​។​​


    ពេល​ដែល​មាន​នុំសូកូឡាអាច​ធ្វើការ add friend ជាមួយគ្នាហើយ​ Party តួ​អង្គ​ប្រុស​មួយ​តួ​អង្គ​ស្រី​​មួយ​បន្ទាប់មក​តួ​អង្គ​ប្រុស​ប្រើ​​​នុំ​​សូកូឡា​នេះ​ពេល​នោះ​តួ​អង្គ​ទាំង​ពីរ​នឹង​ទទួល​បាន​៥០ Friend point ជា​មួយ គ្នា។​តួ​អង្គ​នីមួយ​ៗ​អាច​ប្រើ​ប្រាស់​នំ​​សូកូឡា​ចំនួន​១​ដង​ប៉ុណ្ណោះ​ក្នុង​១ថ្ងៃ។ចំ​ណែក​​ផ្កា​​កុលាប​​តួ​អង្គ​​ស្រី​​អាច​​យក​​មក​​​ពាក់​​បាន។

បញ្ជាក់៖​តួអង្គនីមួយៗអាចប្រើប្រាស់នំ​សូកូឡាចំនួន២០ដងប៉ុណ្ណោះ