ចែក​អាំងប៉ាវ! ចែកអាំងប៉ាវ! ប្រញាប់​ឡើង​ប្រិយមិត្ត​ទាំង​អស់​គ្នា​នៅ​ក្នុង​ឱកាស​បុណ្យ​ចូលឆ្នាំ​ចិន​នេះ​និស្ស័យ​​ស្នេហ៏​ដាវ​ទេព​ក៍​បាន​ចែក​ជូន​នៅ​អាំង​ប៉ាវ​រង្វាន់​ជា​ច្រើន​ដល់​អ្នក​កំសាន្ត​ផង​ដែរ​ដូច្នេះ​សូម​ប្រិយ​មិត្ត​​ទាំង​អស់​ប្រញាប់​រួស​រាន់​ឡើង​ព្រោះ​រង្វាន់​ជា​ច្រើន​កំពុង​រង់​ចាំ​អ្នក​!

1. រយៈពេល

ព្រឹត្តិការណ៏នេះនិងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី២៣ខែមករាឆ្នាំ២០១២រហូតដល់ថ្ងៃទី៦ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០១២។

2. ដំណើរនៃព្រឹត្តិការណ៏

តួអង្គដែលមានកម្រិតចាប់ពី Level 75​ឡើង​ទៅ​ចូល​បក្ស​រួច​ទើប​អាច​ចូល​រួម​ជា​មួយ​ព្រិត្ត​ការណ៏​នេះ​បាន។

ជា​រៀងរាល់ថ្ងៃនៅវេលាម៉ោង៩ព្រឹក ៥ល្ងាចនឹងម៉ោង៩យប់នៅក្រុងចំនួន៣រួមមាន BianJing, ChengDu នឹង Quanzhou NPC Chinese New Year Event Messenge និង​ធ្វើ​ការ​ចែក​អាំង​ប៉ាវ​ចំនួន​១០០​ក្នុង​មួយ​ក្រុង​ជូន​ដល់​ប្រិយ​មិត្ត​ទាំងអស់។

ដើម្បីទទួលបានអាំងប៉ាវ Dragon Year Big Gift អ្នកត្រូវទៅជួប NPC Chinese New Year Event Messenge បន្ទាប់​មក​ជ្រើស​យក​ពាក្យ New Year Grab Gift បន្ទាប់មកយកពាក្យ Grab Gift ពេល​នោះ​អ្នក​និង​ទទួល​បាន​អាំង​ប៉ាវ Dragon Year Big Gift ។

បន្ទាប់​ពីបើក​អាំង​ប៉ាវ​​នេះ​ហើយ​លោក​អ្នក​និង​មាន​ឱកាស​ទទួល​បាន​រង្វាន់​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​រង្វាន់​ជា​​ច្រើន​​ដូច​​ខាង​​ក្រោម​៖

ល.រ ឈ្មោះសម្ភារៈ កាលបរិច្ឆេទ
1Gold
8 Gold
88 Gold
God Artisan Secret
White Sugar Cake
ShenNong Secret
Ginkgo Lotus Cake
Assorted Cake
Red Dates Cake
១០ New Year Set Box ៧ថ្ងៃ

បញ្ជាក់៖ តួអង្គ នីមួយ​ៗ​អាច​ទទួល​បាន​អាំង​ប៉ាវ​តែ​មួយ​ប៉ុណ្ណោះ​ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃ​សម្រាប់​អាំង​ប៉ាវ​ដែល​បាន​ពី NPC ប៉ុន្ដែ​លោក​អ្នក​អាច​បើក​នូវ​អាំង​ប៉ាវ​ជា​ច្រើន​បន្ថែម​ទៀត​ពី​ក្នុង Imperial Street ។