ថ្មីៗនេះសេវាកម្មនិស្ស័យស្នេហ៍ដាវទេព ធាតុទាំងប្រាំ បាននាំ​មក​នូវ​ព្រឹត្តិ​ការណ៍​និង​បេសក​កម្ម​ជា​ច្រើន​ដូច​ជា​ ដំណើរ​ឆ្ពោះ​ទៅ​កាន់​ភ្នំ​លៀង​សាន​ ព្រឹត្តិ​ការណ៍​សង្គ្រាម​ទ្វារ​មេឃ ផ្គុំ​ធាតុ​ទាំង​ប្រាំ​។ ឥឡូវ​បើ​ចង់​ឲ្យ​ព្រឹត្តិ​ការណ៍​ឬ​បេសក​កម្ម​របស់​អ្នក​បាន​សម្រេច​អ្នក​អាច​មក​បន់​ព្រះ​នៅ​វិហារ​សាវ​លីញ​បាន​។

  1. របៀបចូលរួម

    • មួយថ្ងៃអាចសំពះព្រះបាន៣ដង។រយៈពេលមួយម៉ោងមួយដង។
    • អ្នកចូលរួមត្រូវមានកម្រិត៧០ឡើងទៅនិង ចូលបក្សរួច។
  2. ទីកន្លែងនិងដំណើរការ

តួអង្គនីមួយៗត្រូវទៅកាន់បក្សលីញនៅទីតាំង​ (199/199)​ហើយ​ធ្វើ​ការ​សំពះ​(Pray)​អោយ​បាន​ចំនួន​បី​ដង​ពេល​នោះ​អ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​ចង្កឹះ​​សំណាង​(God Word)​ មួយ ។

ហើយ​អ្នក​យក​ចង្កឹះ​នោះ​ទៅ​ឲ្យ​សង្ឃ​មួយ​អង្គ​ព្រះនាម Master Xuan Zhe(192/202) ដើម្បី​បក​ស្រាយ​ចង្កឹះ​របស់អ្នកដោយ​ប្រគេន​គាត់​ ៦ Holy Ices។

សំណាងដែលអ្នកទទួលបាន

អ្នកនឹងទទួលបានរបស់ទៅតាមជោគជតាចង្កឹះរបស់អ្នក។ ខាងក្រោមនេះជាការបង្ហាញរង្វាន់ខ្លះៗដែលអ្នកអាចទទួលបាន៖

Concentric Pill Overload Token x6 Experience
1000Gold Overload Token x6 Experience
Fantasy Point card Overload Token x6 Experience
1,000,000EXP Overload Token x6 Experience