គម្ពីរ​ដ៏​សែន​អាថ៌​កំបាំង​រាប់​រយ​ក្បាល​បាន​ធ្លាក់​ចូល​ទៅ​ក្នុង​កណ្ដាប់​ដៃ​កំពូល​ពេជ្ឈឃាដ​ជា​ច្រើន​ ដែល​ជា​ហេតុ​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​ក្លាហាន​ជំនាន់​ក្រោយ​ទាំង​អស់​ ស្វែង​រក​គម្ពីរ​ទាំង​អស់​នោះ​បាន​ដោយ​លំបាក​បំផុត​។ រហូត​មក​ដល់​ពេល​នេះ​ កំពូល​ពេជ្ឈឃាដ​ដែល​មាន​គម្ពីរ​ទាំង​​នោះ​ក្នុង​ដៃ បាន​ចេញ​ខ្លួន​មក​ប្រយុទ្ធ​គ្នា​ម្ដង​ទៀត​ នៅ​ភាគ​ខាង​ជើង​នៃ​ក្រុង​ QuanZhou ដើម្បី​ល្បង​អានុភាព​ក្បាច់​គុន​ដែល​បាន​ហាត់​អស់​រយៈ​ពេល​ជា​ច្រើន​ឆ្នាំ​មក​ហើយ​។ អ្នក​ដែល​ប្រយុទ្ធ​ឈ្នះ​កំពូល​ពេជ្ឈឃាដ​ទាំង​នោះ នឹង​មាន​ឱកាស​ទទួល​បាន​គម្ពីរ​អាថ៌​កំបាំង​ទាំង​អស់​នោះ​។ ដូច្នេះ ដល់​ពេល​ដែល​អ្នក​ក្លាហាន​ជំនាន់​ក្រោយ​ទាំង​អស់​ ត្រូវ​ប្រយុទ្ធ​តតាំង​ជាមួយ​កំពូល​ពេជ្ឈឃាដ​ទាំង​អស់​នេះ​ ដើម្បី​ដណ្ដើម​យក​គម្ពីរ​រាប់​សិប​ប្រភេទ​ដែល​បង្កប់​ទៅ​ដោយ​អានុភាព​អស្ចារ្យ​ក្នុង​ JX II ។

  • របៀប​ទទួល​បាន​គម្ពីរដើម្បី​ទទួល​បាន​គម្ពីរ​ទាំង​នេះ​អ្នក​កម្សាន្ត​នីមួយៗ​ត្រូវ​ចូល​រួម​កន្សាន្ត​ជាមួយ​ព្រឹត្តការណ៍​ពេជ្ឈឃាដ​កំណាច​ហើយ​ស្វែង​រក​ Swordfight hero pack ដោយ​បាន​ពី​ការ​បើក​រង្វាន់​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​នោះ​បន្ទាប់​ពី​អ្នក​បើក​ Swordfight hero pack ហើយ​ទទួល​បាន​ Four spiritual Collect Box នោះ​​អ្នក​និង​ទទួល​បាន​គម្ពីរ​ដ៍​អស្ចារ្យ​ទាំង​នេះ​ភ្លាម។
ល.រ គម្ពីរ
1 FourAuraMorale
2 FourAuraPurple
3 FourAuraCloths
4 FourAuraMoraleFull
5 FourAuraPurpleFull
6 FourAuraClothsFull
7 FourAuraWarriorsFull  • អនុភាព​ជំនាញ​របស់​គម្ពីរ