ការ​រង់​ចាំ​អស់​រយៈ​ពេល ៣ខែ​ដើម្បី​ស្វែង​រក​ម្ចាស់​រង្វាន់ Sabay Laptop បាន​មក​ដល់​ហើយ ដោយ​យើង​បាន​រក​ឃើញ​តួអង្គ​ដែល​ជាប់​ជា Top Superior, Top Millionaire និង Top Reputation នៅ​ក្នុង​នគរ​ឧត្តុង ហើយ​ពួក​គេ​នឹង​ទទួល​បាន​នូវ​រង្វាន់​ដ៏​អស្ចារ្យ​នេះ​ ។តួ​អង្គ​ដែល​ជាប់​ Top Superior,Top Millionaire និង​ Top Reputation មាន​ឈ្មោះ​ដូច​ខាង​ក្រោម​៖

  • Top Superior     : Hero’s Name : Taq_Mor99, Level : 95
  • Top Millionaire ​ : Hero’s Name : :MillionaiRi$Me?
  • Top Reputation  : Hero’s Name : Pcgameservice, Reputation : 145902

បញ្ជាក់៖ ម្ចាស់​រង្វាន់​ត្រូវ​មក​បង្ហាញ​ខ្លួន​នៅ​ក្រុម​ហ៊ុន​សប្បាយ​អោយ​បាន​មុន​ថ្ងៃ​សុក្រ​ទី​២ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១១ វេលា​ម៉ោង​៥​ល្ងាច!