ក្រៅ​ពី​ធ្វើ​ការ​ផ្សង​ព្រេង​នៅ​ក្នុង​ពិភព​គុន​ជាមួយ​ JX World តួអង្គ​ទាំង​អស់​ក៏​មាន​សិទ្ធិ​អាច​ចុះ​ឈ្មោះ​ ធ្វើ​ជា​ទាហាន​ផង​ដែរ ដោយ​មាន​ជម្រើស​ពីរ គឺ​ធ្វើ​ជា​ទាហាន​ Song ឬ​ក៏​ទាហាន​ Liao។ តួអង្គ​អាច​ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​ធ្វើ​សង្គ្រាម​បាន​នៅ​ NPC មួយ​ណា?

តួអង្គ​ទាំង​អស់​អាច​ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​ធ្វើ​ជា​ទាហាន​នៅ​ក្រុង​ BianJing ជាមួយ​ NPC Zhou Yan Nian (160/179) សម្រាប់​ការ​ចូល​ជា​ទាហាន​ Song ហើយ​ចំណែក​ឯ​ទាហាន​ Laio វិញ​ចុះ​ឈ្មោះ​ជាមួយ​ NPC Xiao Yuan Lou (163/174)។ ហើយ​តួអង្គ​ដែល​ត្រូវ​បាន​គេ​កម្ចាត់​នោះ នឹង​ត្រូវ​ System បញ្ជូន​ទៅ​បន្ទាយ​វិញ​បន្ទាប់​ពី​បាន​បាត់​បង់​ជីវិត​រយៈ​ពេល ១០ វិនាទី។ បន្ថែម​ពី​នេះ តួអង្គ​នឹង​ទទួល​បាន​ Experience , military merit រួម​ជា​មួយ​នឹង​ Military Point ផង​ដែរ។

ការ​ធ្វើ​សង្គ្រាម​ត្រូវ​បាន​ចែក​ជា​ពីរ​លំដាប់ ដែល​លំដាប់​ទី​មួយ (Primary War )​នោះ គឺ​សម្រាប់​តួអង្គ​ដែល​មាន​កម្រិត​ចាប់​ពី ៤០ ឡើង​ទៅ ទើប​មាន​សិទ្ធិ​ចូលរួម​ធ្វើ​សង្គ្រាម​នេះ​បាន​។ សង្គ្រាម​មួយ​នេះ បើក​ដំណើរ​ការ​ប្រកាស​ចូល​សង្គ្រាម​ពីរ​ដង​ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃ ដោយ​លើក​ទី​មួយ​ចាប់​ពី​ម៉ោង 2pm ដល់​ 3pm​ ដែលម៉ោងនេះសំរាប់តែតួអង្គដែលមានកម្រិតចាប់ពី​៤០​ដល់៦០​ប៉ុណ្ណោះ។  និង​ទី​ពីរ​ចាប់​ពី​ម៉ោង 6:00 pm ដល់​ 7:00 pm។


ចំណែក​ឯ​លំដាប់​សង្គ្រាម​មួយ​ទៀត​គឺ Advanced War (Yan’s Gate Man Battle)  សម្រាប់​តួអង្គ​ដែល​មាន​កម្រិត​ចាប់​ពី​ ៦០ ឡើង​ទៅ ហើយ​ក៏​ប្រកាស​សង្គ្រាម​ចំនួន​ពីរ​ដង​ដូច​ Primary War ផង​ដែរ ដោយ​លើក​ទី​មួយ​ចាប់​ពី​ម៉ោង3:00pm ដល់​ 4:00pm ល្ងាច និង​លើក​ទី​ពីរ7:00 pm ដល់ 8:00 pm ។

ដើម្បី​បង្ហាញ​ពី​ភាព​ខ្លាំង​ក្លា​របស់​ខ្លួន​ប្រទេស​ធំ​ៗ​ទាំង​ពីរ​នៅ​ក្នុង​ JX World ប្រទេស​ទាំងពីរ​នេះ បាន​ធ្វើ​សង្គ្រាម​ជាមួយ​​គ្នា​ដើម្បី​ពង្រីក​ទឹក​ដី និង​បង្ហាញ​អានុភាព​ខ្លាំង​ក្លា​នៃ​ប្រទេស​របស់​ខ្លួន តាម​រយៈ​សេនា​ប្រមុខ , មេ​ទ័ព និង​កងទ័ព​របស់​ខ្លួន។ ចំពោះ​តួអង្គ​ដែល​មាន​អានុភាព​ខ្លាំង​ក្លា ហើយ​មាន​សកម្ម​ភាព​ជា​ច្រើន​នៅ​ក្នុង​ សង្គ្រាម​នោះ System នឹង​ត្រូវ​ដំឡើង​ឋានៈ​ជា​បន្តបន្ទាប់​ ដើម្បី​ជា​ការ​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ដល់​អ្នក​ដែល​បាន​ សម្រេច​កិច្ចការ​ធំៗ​ដល់​ប្រទេស​ខ្លួន។