នៅ​ទំព័រ​មុន Sabay បាន​លើក​មក​បង្ហាញ​ពី​ការ​ធ្វើ​សង្គ្រាម​នៅ​ក្នុង​ JX II World ហើយ​ការ​ធ្វើ​សង្គ្រាម​នេះ​ ឋានៈ​នៃ​តួអង្គ​ត្រូវ​បាន​កម្រិត​ចាប់​តាំង​ពី​កម្រិត​ទាហាន ​ដល់​កម្រិត​សេនា​ប្រមុខ​នៅ​ក្នុង​ជួរ​កង​ទ័ព។ នៅ​ទំព័រ​នេះ Sabay នឹង​ធ្វើ​ការ​បង្ហាញ​ពី​ឋានៈ​ Commander នៅ​ក្នុង​ជួរ​កង​ទ័ព​មក​បង្ហាញ​ដល់​មិត្ត​យុវវ័យ​ទាំង​អស់​គ្នា ដើម្បី​យល់​ពី​ផល​ប្រយោជន៍​ពី​ឋានៈ Commander។ ធ្វើម្ដេច​ ទើប​ក្លាយ​ជា Commander ? ហើយ​​ធ្វើ​ជា​ Commander ទទួល​សារប្រយោជន៍​អ្វី​ខ្លះ?

ការ​ចូល​ធ្វើ​សង្គ្រាម​ តួអង្គ​ទាំង​អស់​នឹង​ទទួល​បាន​ Experience រួម​ផ្សំ​ជាមួយ​ Merit Point ដែល​ Merit Point នេះ​អាច​នឹង​ជួយ​ឲ្យ​តួអង្គ​អ្នក​កម្សាន្ត​បាន​ឡើង​ឋានៈ​ សមស្រប​ជាមួយ​ស្នាដៃ​ដែល​ខ្លួន​បាន​សម្រេច​នៅ​ក្នុង​សមរភូមិ។ នៅ​ពេល​ដែល​តួអង្គ​អ្នក​កម្សាន្ត​ទាំង​អស់​គ្នា បាន​ទទួល​ Merit Point ដល់​ ៨០០០០ Merit Point ពេល​នោះ​តួអង្គ​របស់​អ្នក នឹង​ត្រូវ​បាន​តែង​តាំង​ជា Commander មួយ​រូប​នៅ​ក្នុង ខ្សែ​កងទ័ព​នៅ​នគរ​របស់​ខ្លួន។ ទទួល​បាន​អត្ថប្រយោជន៍​អ្វី​ បន្ទាប់​ពី​បាន​ក្លាយ​ជា Commander ?

Experience និង​ Merit Point នឹង​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ច្រើន​ជាង​មុន​ បន្ទាប់​ពី​បាន​ចូល​ទៅ​ធ្វើ​សង្គ្រាម​ជាមួយ​ប្រទេស​បច្ចាមិត្ត។ ចំណែក​ឯ​ឱកាស​នៃ​ការ​ចូល​ទៅ​ធ្វើ​សង្គ្រាម​នៅ​ក្នុង​សមរភូមិ Commander អាច​មាន​លទ្ធភាព​ចូល​បាន​ទៅ​មុន​គេ​ជាមួយ​ Marshal ខណៈ​​ដែល​ Commander មាន​លេខ​រៀង​ចាប់​ ពី​ ១ ដល់​ ១០០ នៅ​ក្នុង​បញ្ជី Battle Field ។ លើស​ពី​នេះ ឈុត​ Commander ដែល​តួអង្គ​បាន​ពាក់​នោះ ក៏​មាន​អានុភាព​ខ្លាំង​ជាង​មុន​ដែរ ហើយ​ពិសេស​ជាង​នេះ​ទៅ​ទៀត គ្រប់​ផ្នែក​ទាំង​អស់​នៃ​ឈុត​នេះ អាច​យក​ទៅ​ជួស​ជុល​សំលៀក​បំពាក់​ផ្សេងៗ បាន​យ៉ាង​ល្អ​ទៀត​ផង ដូច្នេះ​អ្នក​កម្សាន្ត​ទាំង​អស់​គ្នា មិន​ចាំបាច់​ព្រួយបារម្ភ​ពី​ការ​ខូច​ខាត​ឈុត​សំលៀក​បំពាក់​ផ្សេងៗ​ឡើយ។

Commander ជា​ឋានៈ​មួយ​ដែល​សេវា​កម្សាន្ត​និស្ស័យ​ស្នេហ៍​ដាវ​ទេព បាន​ផ្ដល់​ឲ្យ​ដើម្បី​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ ដល់​តួអង្គ​ដែល​បាន​បញ្ចេញ​សមត្ថភាព​របស់​ខ្លួន នៅ​លើ​ទឹក​ដី​សមរភូមិ​ ជាមួយ​ប្រទេស​ដែល​ជា​គូ​សត្រូវ​។

ចាប់​ផ្ដើម​ធ្វើ​សង្គ្រាម​ការ​ពារ​ទឹក​ដី​នៃ​ក្រុង​របស់​អ្នក ​ជាមួយ​និស្ស័យ​ស្នេហ៍​ដាវ​ទេព​ពី​ពេល​នេះ !  ដើម្បី​ទទួល​បាន​កិត្តិសព្ទ​ដ៏​ល្បីល្បាញ​ពី​ស្នា​ដៃ​ក្បាច់​គុន​របស់​អ្នក​ !