ដើម្បី​​ធ្វើ​​ទៅ​​តាម​​សំណូរ​​ពរ​​និង​បង្កើនបរិយា​កាស​រីក​រាយ​បន្ថែម​ក្នុង​ឱកាស​ Woman’s day​​ ដែល​និង​ខិត​ជិត​មក​ដល់​នា​​​ពេល​​ខាង​មុខ​នេះ​ នៅ​​ថ្ងៃ​​ស្អែក​និ​ស្ស័យ​​ស្នេហ៍​​ដាវ​​ទេព​​នឹង​​ធ្វើ​​ការ​​ Update នូវ​ Version ថ្មី​​ 4.18 ដើម្បី​បើក​នូវ​ព្រឹត្តិការណ៍​ដា​ផ្កា​កូលាប​បន្ត​មួយ​​រយៈ​ទៀត​​​​​រួម​​ទាំង​​បន្ថែម​​នូវ​​ព្រឹត្តិ​ការណ៍​​ថ្មី​​បន្ថែម​​​​។

ព្រឹត្តិការណ៍​ថ្មី

សម្ភារៈថ្មី

  • Wishing Scroll
  • Love stone
  • wishing scroll