នៅ​ថ្ងៃ​ស្អៃក​នេះ​និស្ស័យ​ស្នេហ៏​ដាវ​ទេព​និង​ធ្វើ​ការ​វិវត្តន៍ខ្លួន​មួយ​ជំនាន់ទៀតគឺជំនាន់​​ 3.9 ដែល​ការ​វិវត្តន៍​នេះ​សម្រាប់​ផ្តល់​រង្វាន់​ជូន​អ្នក​កម្សាន្ត​ទាំង​អស់​ដែល​បាន​​អញ្ជើញ​ចូល​រួម​ក្នុង​​កម្ម​វិធី​ផ្ញើរ​សារ​យក​រង្វាន់​នៅ​ក្នុង​ឱកាស​ពិព័រណ៍ ICT Expo 2012 ដែល​និង​ប្រារព្ធឡើង​នៅ​មជ្ឃមណ្ឌល​កោះ​ពេជ្យ​ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៤​រហូត​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​៦​ខែ​ឧសភា ។