នៅ​​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​១ ខែ​មិថុនា​នេះ សេវា​កម្សាន្ត​និស្ស័យ​ស្នេហ៍​ដាវ​ទេព​ JX II បាន​បង្កើត​ព្រឹត្តិការណ៍​មួយ​មាន​ឈ្មោះ​ថា ព្រឹត្តិការណ៍​ធ្វើ​នំ​ចាំង។ តើ​តួអង្គ​ធ្វើ​ដូច​ម្ដេច​ទើប​អាច​វេច​នំចាំង​បាន ?

នំ​ចាំង​ត្រូវ​បាន​ផ្សំ​ឡើង​តាម​រយៈ​សារធាតុ​ ២ គឺ​Rice dumplings master និង​ Fresh leaves ដូច្នេះ​ដើម្បី​វេច​នំ​ចាំង​បាន​នោះ​តួអង្គ​ត្រូវ​តែ​មាន​សារធាតុ​ ២ នេះ ទើប​អាច​វេច​នំ​បាន ។ ចំពោះ Rice dumplings master  តួអង្គ​ទាំង​អស់​អាច​ស្វែង​រក​បាន​តាម​រយៈ​បេសកកម្ម​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​ដូច​ជា ដាំ​ដើម​ឈើ សង្គ្រាម​ទ្វារ​មេឃ ដំណើរ​ឆ្ពោះ​ទៅ​ភ្នំ​លៀង​សាន និង​ Taixu Mission។

ទទួល​បាន​ Rice dumplings ហើយ​តួអង្គ​ត្រូវ​រក​​វត្ថុ​មួយ​ទៀត ដើម្បី​មក​វេច​នំ​ចាំង​ គឺ​ស្លឹក​ស្រស់​​ដែល​អាច​រក​បាន​នៅ​ Imperial Street។ បន្ទាប់​ពី​មាន​សារធាតុ​ដើម្បី​វេច​នំ​គ្រប់​គ្រាន់​ហើយ​នោះ ដើម្បី​វេច​នំ​បាន​តួអង្គ​ត្រូវ​បើក​សៀវភៅ​ Book of event រួច​ជ្រើស​យក​ពាក្យ​ថា Synthesis rice dumplings ដើម្បី​វេញ​នំ​ចាំង។ តួអង្គ​នឹង​ទទួល​បាន​ Experience និង​រង្វាន់​ជា​ច្រើន​ទៀត​ បន្ទាប់​ពី​បាន​ញ៉ាំ​នំ​ចាំង​ ហើយ​ជា​ពិសេស​ទៅ​ទៀត​នោះ តួអង្គ​ក៏​អាច​មាន​ឱកាស​ទទួល​បាន​ Earth Dragon and Phoenix ដែល​ជា​ហិប​សម្រាប់​បើក​យក​ឈុត​ថ្មី​នៃ  JX II ។

ព្រឹត្តិការណ៍​ធ្វើ​នំ​ចាំង​ជា​ព្រឹត្តិការណ៍​មួយ​ដែល​ទើប​តែ​បង្កើត​ក្នុង​ Version ថ្មី​នៃ JX II ដើម្បី​ឲ្យ​អ្នក​កម្សាន្ត​បង្កើន​ភាព​សប្បាយ​រីករាយ​ថែម​មួយ​កម្រិត​ទៀត​ តាម​រយៈ​ការ​បំពេញ​បេសកកម្ម និង​ធ្វើ​នំ​ចាំង​ដើម្បី​យក​រង្វាន់​ផ្សេងៗ។