ថ្មីៗ​នេះ សេវា​កម្សាន្ត​និស្ស័យ​ស្នេហ៍​ដាវ​ទេព ទើប​តែ​បាន​បង្កើត​កម្មវិធី​មួយ​ដែល​អាច​ឲ្យ​អ្នក​កម្សាន្ត​ទាំង​អស់​ ចូលរួម​​ទស្សន៍ទាយ​ការ​ប្រកួត​បាល់​ទាត់ ដើម្បី​ទទួល​រង្វាន់​ដ៏​ច្រើន​សន្ធឹក​សន្ធាប់​ពី JX II។ តើ​អ្នក​កម្សាន្ត​នឹង​ទទួល​បាន​អ្វី​ខ្លះ​ បន្ទាប់​ពី​បាន​ទស្សន៍ទាយ​ការ​ប្រកួត​បាល់​ទាត់​ត្រូវ ?​

 

អ្នក​កម្សាន្ត​នឹង​ទទួល​បាន​ Ticket មួយ​ភ្លាម​ៗ​បន្ទាប់​ពី​ការ​ប្រកួត​បាន​បញ្ចប់​ ក្នុង​ករណី​ពេល​ដែល​អ្នក​កម្សាន្ត​បាន​ទស្សន៍ទាយ​ត្រូវ។ អ្នក​កម្សាន្ត​ត្រូវ​ Log in ចូល​ទៅ​កាន់​ mysabay.com ដើម្បី​ទទួល​រង្វាន់​ ដោយ​ចុច​ទៅ​លើ​ពាក្យ ពាន​រង្វាន់​ទ្វីប​អឺរ៉ុប ២០១២ បន្ទាប់​មក​ជ្រើស​យក​ Won Ticket ។

 

អ្នក​កម្សាន្ត​តម្រូវ​ឲ្យ​ជ្រើសរើស​នគរ​ណា​មួយ​ដែល​តួអង្គ​របស់​ខ្លួន​នៅ​ក្នុង​នោះ ដោយ​រើស​យក​ពាក្យ​ថា yes , get the gift ដើម្បី​ទទួល​រង្វាន់។

 

រង្វាន់​ដែល​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ JX II បាន​ទុក​នៅ​នឹង​ NPC Prize Officer ដែល​មាន​ទីតាំង​ស្ថិត​នៅ​ក្រុង​ BianJing (185/172) ហើយ​បន្ទាប់​មក​តួអង្គ​ត្រូវ​ជ្រើសរើស​យក​ Receive [JX2 European Cup passion package] សម្រាប់​អ្នក​ដែល​ឈ្នះ​រង្វាន់។ ចំណែក​ឯ​រង្វាន់​គឺ​មាន​ដូច​ក្នុង​តារាង​ខាង​ក្រោម​នេះ៖

 

ល.រ

​រង្វាន់

1

Goldhorn

2

Fantasy Star Ticket

3

Merit Badge

4

Fight Soul

5

100 Gold

6

Taixu Honey Fruit

7

Shen Nong Pill

8

Fantasy Sky Ticket

9

1000 Gold

10

Sky Instrument Shard

11

Fan Yi

12

Kirin Pill

13

Dragonblood Pill

14

Eastern Dragon Pearl

15

H.S Golden Seal

16

Agilemove Scroll

17

Tian Gang Token

18

Earth Dragon phoenix box

ដើម្បី​អបអរ​ និង​ផ្ដល់​ភាព​សប្បាយ​រីករាយ​ដល់​អ្នក​កម្សាន្ត​ទាំង​អស់ និស្ស័យ​ស្នេហ៍​ដាវ​ទេព​បាន​បង្កើត​កម្មវិធី​មួយ​ដែល​អាច​ឲ្យ​អ្នក​កម្សាន្ត​ចូលរួម​ទស្សន៍ទាយ​ការ​ប្រកួត​បាល់​ទាត់​ Euro Cup 2012 ដើម្បី​ឈ្នះ​រង្វាន់​ដ៏​ច្រើន​សន្ធឹក​សន្ធាប់ តាម​រយៈ​ការ​ផ្ទេរ​ Sabay Coin ទៅ​សេវា​កម្សាន្ត​ JX II។

 

តើ​អ្នក​កម្សាន្ត​ទាំង​អស់​គ្នា បាន​ចូល​រួម​ទស្សន៍ទាយ​ការ​ប្រកួត​បាល់​ទាត់​ហើយ​ឬនៅ ?