សម្រាប់​អ្នក​កម្សាន្ត​ដែល​បាន​ទស្សន៍ទាយ​​ពី​ប្រទេស​ដែល​ខ្លួន​គិត​ថា​នឹង​ជាប់​ក្នុង​ចំណាត់​ថ្នាក់​ ១/៤ នៅ​វេលា​ម៉ោង​ ១២ យប់​នេះ អាច​ទៅ​បើក​រង្វាន់​ពី NPC Euro Messenger ស្ថិត​នៅ​ក្រុង BianJing ដោយ​ជ្រើស​រើស​យក​ receive guessing reward ​ក្នុង​ករណី​ដែល​ទស្សន៍ទាយ​ត្រូវ។ ចំណែក​ឯ​រង្វាន់​វិញ តើ​តួអង្គ​នឹង​ទទួល​បាន​អ្វី​ខ្លះ ?

រង្វាន់​ដែល​បាន​មក​ទី​ការ​ទស្សន៍ទាយ​លើក​ទី ២ នេះ  មាន​ដូចជា​បទពិសោធន៍, 30 Reputation, 30 Euro Points​ រួម​ជា​មួយ​រង្វាន់​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​រង្វាន់​ក្នុង​តារាង​ខាង​​នេះ៖

ល.រ

​រង្វាន់

1

10 Gold

2

2 Meteoric Iron

3

2 Meteorite Shard

4

Merit Badge

5

Immortal Liquid

6

2 Wishful Box

7

Small Gingseng Fruit

8

2 One Monster Soul_Bat

9

3 Sky Instrument Shard

បន្ទាប់​ពី​ការ​ទស្សន៍ទាយ​នេះ តួអង្គ​នឹង​ទទួល​រង្វាន់​កាន់​តែ​ច្រើន​មួយ​កម្រិត​ថែម​ទៀត ក្នុង​ករណី​ដែល​ខ្លួន​បន្ត​ការ​ទស្សន៍ទាយ​ប្រទេស​ដែល​ត្រូវ​ប្រកួត​បន្ត តាម​រយៈ​ការ​ប្រមើល​មើល​ថា​ប្រទេស​ណាមួយ​ដែល​អាច​ឈាន​ទៅ​រក​ការ​លើក​ពាន​អឺរ៉ុប ឆ្នាំ ២០១២។

 

ដើម្បី​ចូលរួម​អបអរ​ឱកាស​ប្រកួត​ស្វែង​រក​ជើង​ឯក​អឺរ៉ុប​ប្រចាំ​ឆ្នាំ ២០១២ សេវា​កម្សាន្ត​និស្ស័យ​ស្នេហ៍​ដាវ​ទេព បាន​បង្កើត​ព្រឹត្តិការណ៍​មួយ​ដែល​អាច​ឲ្យ​អ្នក​កម្សាន្ត​ចូល​រួម​ទស្សន៍ទាយ​ពី​ប្រទេស​ដែល​ចូល​រួម​ប្រកួត ដើម្បី​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដ៏​ច្រើន​សន្ធឹក​សន្ធាប់​ពី JX II។