ប្រិយមិត្ត​ដែល​បាន​ទស្សន៍ទាយ​ត្រូវ ​ពី​​ប្រទេស​ដែល​បាន​ប្រកួត​ក្នុង​វគ្គ​ពាក់​កណ្ដាល​ផ្ដាច់​ព្រ័ត្រ​ពី NPC Euro Messenger ពេល​នេះ​អាច​ទៅ​បើក​រ​ង្វាន់​ពី NPC Euro Messenger ស្ថិត​នៅ​ក្រុង​ BianJing បាន​ហើយ។ តើ​​រង្វាន់​ក្នុង​ទាយ​ Euro  Cup នៅ​ពេល​នេះ តួអង្គ​នឹង​ទទួល​បាន​អ្វី​ខ្លះ ?

អ្នក​ដែល​បាន​ទស្សន៍ទាយ​ត្រូវ​នឹង​ទទួល​បាន​បទពិសោធន៍, 50 Reputation, 100 Euro Points រួម​ជា​មួយ​រង្វាន់​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​រង្វាន់​ក្នុង​តារាង​ខាង​ក្រោម៖

 

ល.រ

​រង្វាន់

1

20 Gold

2

8 Meteoric Iron

3

8 Meteorite Shard

4

2 Merit Badge

5

Immortal Liquid

6

4 Wishful Box

7

Small Gingseng Fruit

8

4 One Monster Soul_Bat

9

6 Sky Instrument Shard

បន្ទាប់​ពី​ការ​ទស្សន៍ទាយ​នេះ តួអង្គ​នឹង​ទទួល​រង្វាន់​កាន់​តែ​ច្រើន​មួយ​កម្រិត​ថែម​ទៀត ក្នុង​ករណី​ដែល​ខ្លួន​បន្ត​ការ​ទស្សន៍ទាយ​ប្រទេស​ដែល​ត្រូវ​ប្រកួត​បន្ត តាម​រយៈ​ការ​ប្រមើល​មើល​ថា​ប្រទេស​ណាមួយ​ដែល​អាច​ឈាន​ទៅ​រក​ការ​លើក​ពាន​អឺរ៉ុប ឆ្នាំ ២០១២។

 

ដើម្បី​ចូលរួម​អបអរ​ឱកាស​ប្រកួត​ស្វែង​រក​ជើង​ឯក​អឺរ៉ុប​ប្រចាំ​ឆ្នាំ ២០១២ សេវា​កម្សាន្ត​និស្ស័យ​ស្នេហ៍​ដាវ​ទេព បាន​បង្កើត​ព្រឹត្តិការណ៍​មួយ​ដែល​អាច​ឲ្យ​អ្នក​កម្សាន្ត​ចូល​រួម​ទស្សន៍ទាយ​ពី​ប្រទេស​ដែល​ចូល​រួម​ប្រកួត ដើម្បី​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដ៏​ច្រើន​សន្ធឹក​សន្ធាប់​ពី JX II។