សម្រាប់​អ្នក​ដែល​បាន​ទស្សន៍ទាយ​ប្រទេស​អេស្ប៉ាញ​ ជា​ម្ចាស់​ជើង​ឯក​អឺរ៉ុប​ ២០១២ នេះ អាច​បើក​រង្វាន់​ពី​ JX II ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី ៣​ ខែ​ កក្កដា នេះ​បាន​ហើយ ដោយ​ទៅ​ជួប​ NPC European Cup messenger ស្ថិត​នៅ​ក្រុង BianJing ហើយ​ជ្រើសរើស​យក receive reward បន្ទាប់​មក​យក receive final guessing reward។ តើ​រង្វាន់​ទាំង​នោះ​មាន​អ្វី​ខ្លះ ?

 

អ្នក​ដែល​បាន​ទស្សន៍ទាយ​ត្រូវ​នឹង​ទទួល​បាន​បទពិសោធន៍, 50 Reputation, 100 Euro Points រួម​ជា​មួយ​រង្វាន់​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​រង្វាន់​ក្នុង​តារាង​ខាង​ក្រោម​នេះ៖​

ល.រ

​រង្វាន់

1

20 Gold

2

8 Meteoric Iron

3

8 Meteorite Shard

4

2 Merit Badge

5

Immortal Liquid

6

4 Wishful Box

7

Small Gingseng Fruit

8

4 One Monster Soul_Bat

9

6 Sky Instrument Shard

ដើម្បី​ចូលរួម​អបអរ​ឱកាស​ប្រកួត​ស្វែង​រក​ជើង​ឯក​អឺរ៉ុប​ប្រចាំ​ឆ្នាំ ២០១២ សេវា​កម្សាន្ត​និស្ស័យ​ស្នេហ៍​ដាវ​ទេព បាន​បង្កើត​ព្រឹត្តិការណ៍​មួយ​ដែល​អាច​ឲ្យ​អ្នក​កម្សាន្ត​ចូល​រួម​ទស្សន៍ទាយ​ពី​ប្រទេស​ដែល​ចូល​រួម​ប្រកួត ដើម្បី​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដ៏​ច្រើន​សន្ធឹក​សន្ធាប់​ពី JX II។